Nora van der Linden versterkt Kennisland-team

Socioloog en wetenschapsfilosoof, breed georiënteerd en maatschappelijk betrokken.


  • Betrokken KL'ers
2 juni 2011

Sinds 15 mei heeft Kennisland een nieuwe aanwinst: de Amsterdamse socioloog en wetenschapsfilosoof Nora van der Linden. Breed georiënteerd en maatschappelijk betrokken houdt zij zich van nature al bezig met vraagstukken over de rol van kennis in de samenleving, overheid en wetenschap. 

Na anderhalf jaar zelf les te hebben gegeven aan de Universiteit van Amsterdam zet Nora zich nu bij KL in voor slimmer onderwijs, onder andere op de projecten InnovatieImpuls Onderwijs en Onderwijspioniers vo. Ook zal zij zich bezig gaan houden met de Academie voor Culturele Vernieuwers samen met Nikki Timmermans.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nora-van-der-linden-versterkt-kennisland-team/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nora-van-der-linden-versterkt-kennisland-team/