Nu in de winkel: handboek Kafkabrigade

Handboek voor het opsporen en oplossen van 'overbodige bureaucratie'


17 december 2008

Deze week is ‘Kafka in de Polder – Handboek voor het opsporen en oplossen van overbodige bureaucratie’ verschenen. Het beschrijft niet alleen de methode, maar ook de lessen die de Kafkabrigade de afgelopen jaren geleerd heeft over het functioneren van de overheid.

Het is geschreven door Kafkabrigadiers Jorrit de Jong, Arre Zuurmond, Joeri van den Steenhoven en Lobke van der Meulen en is bedoeld voor iedereen die zelf als Kafkabrigadier te werk wil gaan. ‘Kafka in de Polder’ is uitgebracht onder een Creative Commons licentie. Dat betekent in dit geval dat de tekst (non-commercieel) gebruikt mag worden door iedereen. Op dit moment is hoofdstuk 2 ‘Er komt een man aan het loket’ over de ideeën achter de Kafkabrigade al te downloaden van de KL-website. Over een half jaar volgt een tweede hoofdstuk en volgend jaar rond deze tijd is de hele tekst te downloaden. Nu is ‘Kafka in de Polder’ in elk geval te vinden in de boekhandel!

Download hier Hoofdstuk 2 (pdf).

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nu-in-de-winkel-handboek-kafkabrigade/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nu-in-de-winkel-handboek-kafkabrigade/