Lerend netwerk in het hart van Avans Hogeschool

Op 15 februari vond de startconferentie plaats. Ondersteuning en ruimte voor coördinatoren Avans Hogeschool.


1 maart 2012

Avans Hogeschool wil de mensen die ‘in het hart’ van de school zitten bij elkaar brengen om van elkaar te leren en zich te ontwikkelen. Als coördinator in een Hogeschool heb je geen gemakkelijke taak. Je zit ‘ertussen’ en je hebt soms geen ‘formele’ positie. Toch is het een unieke plek van waaruit vernieuwing en verbetering van onderwijs kan ontstaan, omdat je dichtbij of in het onderwijs of in de ondersteuning daarvan opereert en tegelijkertijd een rol hebt in beleidsvorming en aansturing van processen en mensen.

Op 15 februari vond de startconferentie plaats van het coördinatorenplatform van de Avans Hogeschool. Avans hoopt met dit platform een ‘lerend netwerk’ te ontwikkelen dat vanuit het midden van de school de kwaliteit van het onderwijs blijvend kan verbeteren.

Behalve de coördinatoren waren ook de directeuren van academies aanwezig. Aan het einde van de dag waren er vier leercommunity’s van coördinatoren gevormd die aan de hand van een gemeenschappelijk thema of ontwikkelingsvraag regelmatig bij elkaar gaan komen en stappen gaan zetten.

Samen met Interstudie NDO zal Kennisland deze groep de komende maanden intensief gaan begeleiden.

Meer informatie: Iselien Nabben (in@kl.nl)

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/ondersteuning-en-ruimte-voor-coordinatoren-avans-hogeschool/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/ondersteuning-en-ruimte-voor-coordinatoren-avans-hogeschool/