Onderwijs Pioniers draait op volle toeren

Het programma Onderwijs Pioniers biedt leraren de gelegenheid om hun school van binnenuit te vernieuwen. 


  • Betrokken KL'ers
5 juni 2013

Met de aansprekende initiatieven die gepresenteerd werden tijdens de slotbijeenkomst van de derde editie van Onderwijs Pioniers op het kasteel van Business Universiteit Nyenrode en 39 pioniers uit het vo en mbo die zich opmaken voor een nieuw Pioniersjaar, zit de vaart er goed in. Het programma Onderwijs Pioniers biedt leraren de gelegenheid om hun school van binnenuit te vernieuwen. 

Volle bak in het kasteel

Onderwijs Pioniers blijkt een antwoord te bieden op de veelgehoorde behoefte van zowel leraren als schoolleiders om de professionele ruimte van leraren vorm te geven. Het recept hiervoor is een flexibel programma dat pionierende leraren uit heel Nederland voorziet van een basisbudget, een lerend netwerk creëert, inspireert en coacht. Dit supportsysteem geeft leraren de gelegenheid om in hun eigen werkomgeving eigen ideeën voor beter onderwijs te realiseren en te ervaren hoe het is om leiding te geven aan vernieuwing binnen de schoolorganisatie. Voor schoolleiders en collega’s is het inspirerend om te zien hoe vernieuwing van binnenuit kan ontstaan als alternatief voor beleidsmatige vernieuwingsprogramma’s.

‘Zoek het uit!’ wint de Onderwijs Pioniers Trofee 2012-2013

De Onderwijs Pioniers Trofee 2013 is dit jaar naar de leraren Lydia Vonk en Joyce van der Hoorn van basisschool ‘De Fontein’ uit Alphen aan de Rijn gegaan. Zij zijn de bedenkers en drijvende krachten achter het idee ‘Zoek het uit!’, een database met inspirerende en leerzame themafilmpjes van leraren voor leerlingen. Juryleden Joany Krijt (vicevoorzitter Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs) en Mohammed Mohandis (Tweede Kamerlid PvdA) hebben de trofee uitgereikt op het kasteel van Nyenrode. Leraren van twintig basisscholen hebben daar individueel of als team hun innovatieve idee om het onderwijs te verbeteren gepresenteerd.

Centraal in de thema- en instructiefilmpjes van ‘Zoek het uit!’ staat steeds de expertise van een leraar op een specifiek gebied. De filmpjes vormen de opening van een les en gaan bijvoorbeeld over natuur, muziek of over het verbouwen van een huis. Het lerarenteam maakt de filmpjes zelf en een leraar heeft steeds de hoofdrol. Juist dat hun eigen leraren de hoofdrol spelen boeit de leerlingen extra en verhoogt hun betrokkenheid bij een onderwerp. Volgens Joany Krijt is de jury vooral enthousiast over het feit dat de twee winnaars de aanwezige kennis en talenten onder de leraren optimaal en op een aantrekkelijke manier gebruiken voor goed onderwijs. Iedereen kan de filmpjes met gemakkelijk te bedienen apparatuur maken en in de les interactief inzetten. ”Als echte onderwijspioniers laten Lydia Vonk en Joyce van der Hoorn zien dat het realiseren van interessante lesmaterialen en vernieuwing van de onderwijsomgeving vooral een kwestie is van doen! Zij zijn een voorbeeld van leraren die mogelijkheden zien en die simpelweg ook oppakken!“

De andere initiatieven van de Pioniers variëren van een nieuw interactief bibliotheekconcept, het toepassen van serious gaming in de klas, tot het opzetten van een culturele samenwerking tussen basisscholen en een zorgwooncomplex. De Onderwijs Pioniers hebben gastjurylid Mohammed Mohandis goed weten te inspireren. In zijn toespraak zei hij: ”Het is vooral bijzonder om te zien dat een aantal van de pionierende leraren uit zich zelf is gaan experimenteren met verschillende ICT-oplossingen. ICT inzetten in de klas sluit aan bij hoe kinderen van nu willen leren. Ze zijn gewend aan spelen en leren met behulp van multimedia en vinden dat leuk om te doen.” 

De winnaars met hun project ‘Zoek het uit!’

Op naar een nieuw pioniersjaar

Uit de ingediende plannen voor het nieuwe pioniersjaar 2013-2014 in het vo en mbo blijkt dat veel leraren kansen zien om beter samen te werken, kennis te delen, of meer ondernemerschap in het onderwijs te brengen, vaak ondersteund door sociale media. De geselecteerde plannen met klinkende namen als de ‘Droommachine’, ‘Stop the Brain Drain’ en ‘GO2gether’ zijn te vinden op www.onderwijspioniers.nl. Tot mei 2014 werken de Pioniers aan de realisatie van hun idee. Daarna krijgt de leraar met het meest aansprekende Pioniersverhaal op de slotbijeenkomst de Onderwijs Pionierstrofee 2014 uitgereikt. Het wordt het eerste Pioniersprogramma waar ook mbo-docenten aan meedoen.

Organisatie Onderwijs Pioniers

De ontwikkeling van het programma is in de loop van de tijd door meerdere partijen ondersteund. Het blijkt dat Onderwijs Pioniers goed aansluit bij organisaties die zich hard maken voor de ontwikkeling van de arbeidspositie van de leraar. In de toekomst valt Onderwijs Pioniers onder de regie van de Onderwijscoöperatie. Maar verschillende partijen, zoals de arbeidsmarktfondsen voor po, vo en mbo, zullen naar verwachting betrokken blijven. Kennisland zal als initiërende partij de kennis en aanpak van het programma de komende periode overdragen zodat het een duurzame plek krijgt in het onderwijsveld.  

Artist impressions van alle Pioniers-ideeën (door Customheartwork.nl)

Bekijk een grotere versie van de tekeningen

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/onderwijs-pioniers-draait-op-volle-toeren/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/onderwijs-pioniers-draait-op-volle-toeren/