Onderwijs Pioniers: leraren krijgen nog een paar weken de ruimte!

Tot 25 juni kunnen alle leraren uit het vo hun ideeën inleveren voor Onderwijs Pioniers vo 2011. 


  • Betrokken KL'ers
1 juni 2011

De eerste ideeën zijn inmiddels binnen. Tot 25 juni kunnen alle leraren uit het vo hun ideeën inleveren voor Onderwijs Pioniers vo 2011, een ondersteunend programma voor leraren die denken dat hun dagelijkse werkomgeving anders kan en zelfs vinden dat het anders moet!  

Onderwijs Pioniers biedt leraren en scholen kosteloos ruimte, tijd en begeleiding om een goed idee te ontwikkelen. Een idee dat bijdraagt aan het functioneren van het team en de school als geheel en aan het werkproces van de leraar in het bijzonder.

Kijk voor meer info op www.onderwijspioniers.nl  

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/onderwijs-pioniers-leraren-krijgen-nog-een-paar-weken-de-ruimte/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/onderwijs-pioniers-leraren-krijgen-nog-een-paar-weken-de-ruimte/