Onderwijs Pioniers: nieuwe ronde voor mbo- en vo-leraren

Onderwijs Pioniers biedt enthousiaste leraren de kans om hun vernieuwende ideeën voor het onderwijs waar te maken! 


  • Betrokken KL'ers
5 december 2012

Onderwijs Pioniers biedt enthousiaste leraren de kans om hun vernieuwende ideeën voor het onderwijs waar te maken! Iets wat er in de dagelijkse hectiek op school nogal eens bij inschiet. 

Onderwijs Pioniers biedt budget, ondersteuning en een actief netwerk van mede-pioniers. Tot 31 maart 2013 kunnen alle leraren uit het mbo en vo via de nieuwe website hun ideeën voor het nieuwe schooljaar inleveren. Vraag direct ook een brainstormsessie aan voor het docententeam.

Lees meer
 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/onderwijs-pioniers-nieuwe-ronde-voor-mbo-en-vo-leraren/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/onderwijs-pioniers-nieuwe-ronde-voor-mbo-en-vo-leraren/