Onderwijs Pioniers vo 2011 van start: Ruimte voor leraren met ideeën!

Leraren krijgen de kans om met innovatieve en ambitieuze plannen op de proppen te komen om hun school te verbeteren. 


  • Betrokken KL'ers
2 mei 2011

Ook dit jaar krijgen leraren weer de kans om met innovatieve en ambitieuze plannen op de proppen te komen om hun school te verbeteren. Onderwijs Pioniers vo 2011 biedt leraren de kans hun idee uit te werken. 

Het programma vestigt dit jaar in het bijzonder de aandacht op de aanstaande wet ter verbetering van de professionele ruimte voor leraren. En biedt scholen de mogelijkheid hier alvast concreet invulling aan te geven.

Tot 25 juni kunnen alle leraren uit het vo een idee inleveren. Tien worden geselecteerd om deel te nemen aan het programma en mee te dingen naar de Onderwijs Pioniers Trofee 2011/2012.

Scholen en leraren die geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen via info@onderwijspioniers.nl of kijken op www.onderwijspioniers.nl 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/onderwijs-pioniers-vo-2011-van-start-ruimte-voor-leraren-met-idee/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/onderwijs-pioniers-vo-2011-van-start-ruimte-voor-leraren-met-idee/