Onderwijs Pioniers zijn er klaar voor

Uit alle hoeken van Nederland zijn 33 mooie, interessante en vernieuwende projectvoorstellen gekomen van leraren.


  • Betrokken KL'ers
5 juli 2011

25 juni was de deadline van Onderwijs Pioniers 2011. Uit alle hoeken van Nederland zijn 33 mooie, interessante en vernieuwende projectvoorstellen gekomen van leraren die komend schooljaar hun school van binnenuit willen gaan vernieuwen.

Een hele prestatie gezien de einde(school-)jaarsdrukte waar leraren de afgelopen weken mee te maken hadden. Dit geeft maar weer aan hoe gedreven leraren zijn om het onderwijs eigenhandig te verbeteren. De jury bestaande uit Annet Kil (voorzitter Stichting Beroepskwaliteit Leraren), Walter Dresscher (voorzitter Algemene Onderwijs Bond), Simon Steen (Voorzitter Verenigde Bijzondere Scholen) en Chris Sigaloff (vicevoorzitter Kennisland) heeft inmiddels haar advies uitgebracht. De definitieve officiële uitslag zal nog even op zich laten wachten.

Zie ook www.onderwijspioniers.nl
 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/onderwijs-pioniers-zijn-er-klaar-voor/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/onderwijs-pioniers-zijn-er-klaar-voor/