Onderwijsvernieuwers geven opleiding vorm

In mei is de InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) begonnen met de Innovatiebrigade-opleiding, voor docenten, projectleiders en schoolleiders. 


  • Betrokken KL'ers
4 juni 2013

In mei is de InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) begonnen met de Innovatiebrigade-opleiding, voor docenten, projectleiders en schoolleiders die betrokken zijn bij de IIO. Doel van deze mini-opleiding is om vaardigheden die je nodig hebt als onderwijsvernieuwer te ontwikkelen en te versterken. Aan deze eerste opleidingsronde deden tien Innovatiebrigadiers mee. 

Tijdens de eerste sessie op 15 mei vertelden de deelnemers aan de hand van hun persoonlijke ervaringen over de succesfactoren die innovatie op hun school mogelijk maakte. Dit leverde mooie inzichten op over de kwaliteiten van een Innovatiebrigadier: ze kunnen goed nieuwe verbindingen leggen, hebben lef, durven risico te nemen, willen problemen oplossen en doen dit met een open mind. Ze zijn onderzoekend en sensitief, kunnen dus goed luisteren maar weten ook wanneer ze een visie moeten neerzetten.

Bij de tweede bijeenkomst op 29 mei vertelde Iselien Nabben (Kennisland) over concepten en aanpakken die voorkomen in verandertheorieën. Belangrijkste les was dat ‘gedoe’ in alle organisaties voorkomt, en dat je dat vooral niet uit de weg moet gaan, omdat problemen ontwijken iets anders is dan problemen oplossen. Daarom moet je proberen om het gedoe in je voordeel te gebruiken, als een opstap voor verandering. Als je mensen laat meedenken over het probleem, en niet alleen over de oplossing, is het makkelijker ze te betrekken bij en onderdeel te maken van het veranderproces.

Dromen over onderwijs

De Innovatiebrigadiers kregen na de eerste sessie de opdracht mee om na te denken over hun droomproject op school. Wat zouden ze willen doen als er geen beperkingen zijn? Tijdens de tweede bijeenkomst konden ze deze droom uittekenen en presenteren aan de anderen. Er kwamen prachtige dromen voorbij: technologie om de wereld de klas in te halen, passend onderwijs (maar dan echt), ict die leerlingen ondersteunt in het leerproces in plaats van beperkt, mensen in beweging krijgen zodat het systeem kan veranderen, nieuwe schoolconcepten uitproberen… Hedendaagse onderwijsvernieuwing in een notendop!

Aan de slag!

De volgende fase van de opleiding houdt in dat de brigadiers aan de slag gaan op een andere school. Want dat is uiteindelijk de bedoeling; dat de Innovatiebrigadiers andere scholen die worstelen met verandervraagstukken een stapje verder kunnen helpen. Door hun ervaring, visie en expertise op het gebied van onderwijsvernieuwing te delen kunnen ze IIO-scholen en niet-IIO-scholen van dienst zijn.

Wil je na de zomer ook meedoen met de Innovatiebrigade-opleiding? Of wil je een Innovatiebrigadier op bezoek op school? Neem dan contact op met Jos van Kuik of kijk hier

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/onderwijsvernieuwers-geven-opleiding-vorm/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/onderwijsvernieuwers-geven-opleiding-vorm/