Onderwijsvernieuwers ontmoeten elkaar in Bendecafé

Voor scholen die zelf op zoek willen gaan naar manieren om ‘slimmer’ te werken waardoor de effectiviteit, de kwaliteit, en vooral het plezier in het onderwijs toeneemt.  


  • Betrokken KL'ers
30 september 2010

Op 29 september kwamen 70 onderwijsinnovators bij elkaar in het eerste Bendecafé. Dit innovatorsnetwerk, voortgekomen uit de InnovatieImpuls Onderwijs, die samen met het SBO georganiseerd wordt, is van en voor mensen werkzaam in het po en vo. Voor scholen die zelf op zoek willen gaan naar manieren om ‘slimmer’ te werken waardoor de effectiviteit, de kwaliteit, en vooral het plezier in het onderwijs toeneemt. Via de website en LinkedIn. Maar ook via bijeenkomsten waar koplopers samen concrete ideeën handen en voeten geven en kracht bijzetten. 

Bij aanvang van het Bendecafé werden de stoelenrijen verschoven tot caféhoeken. Chris (KL) presenteerde ‘de kunst van het innoveren’, in de Solutions Salon werden praktijkvraagstukken aangepakt en in de Denktank gaan we op zoek naar kansrijke initiatieven middels een Innovatiebrigade die langsgaat bij scholen.

Informatie en aanmelden: www.innovatieimpulsonderwijs.nl/innovatorsnetwerk

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/onderwijsvernieuwers-ontmoeten-elkaar-in-bendecafe/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/onderwijsvernieuwers-ontmoeten-elkaar-in-bendecafe/