Ontwikkeling concepten InnovatieImpuls Onderwijs in volle gang

De deadline voor het inleveren van een goed concept is op 15 februari.


  • Betrokken KL'ers
4 februari 2010

Op dit moment worden er door talloze scholen in Nederland innovatieconcepten ontwikkeld in het kader van de InnovatieImpuls Onderwijs. Concepten die hopelijk een oplossing kunnen bieden voor het lerarentekort.

De deadline voor het inleveren van een goed concept is op 15 februari. Op donderdag 8 april 2010 zal Minister Plasterk bekendmaken welke innovatieconcepten door de jury als het meest kansrijk zijn beoordeeld. Na 8 april kunnen alle scholen zich inschrijven om op hun school een van deze winnende innovatieconcepten te gaan implementeren. De subsidieregeling InnovatieImpuls Onderwijs wordt in maart 2010 gepubliceerd.

Voor meer informatie zie: www.innovatieimpulsonderwijs.nl
 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/ontwikkeling-concepten-innovatieimpuls-onderwijs-in-volle-gang/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/ontwikkeling-concepten-innovatieimpuls-onderwijs-in-volle-gang/