Open Cultuur Data-lessen op Museums and the Web 2013

KL'ers Nikki en Maarten zijn co-auteurs van de paper 'Open Culture Data: Opening GLAM Bottom-up' die deze maand gepubliceerd wordt door Museums and the Web.


  • Betrokken KL'ers
2 april 2013

KL'ers Nikki en Maarten zijn co-auteurs van de paper 'Open Culture Data: Opening GLAM Bottom-up' die deze maand gepubliceerd wordt door Museums and the Web.

Museums and the Web is een jaarlijkse conferentie waar toonaangevend onderzoek en praktijkvoorbeelden op het gebied van digitaal erfgoed gepresenteerd worden. In de paper reflecteren de auteurs op de resultaten en lessen van Open Cultuur Data, dat sinds 2011 werkt aan het openen van meer data uit de culturele erfgoedsector en onlangs een app-competitie organiseerde. De paper wordt volgende maand gepresenteerd op Museum and the Web (17-20 april) in Portland, Oregon.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/open-cultuur-data-lessen-op-museums-and-the-web-2013/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/open-cultuur-data-lessen-op-museums-and-the-web-2013/