Open Dag lerarenopleiding van de toekomst

Studenten van de Hogeschool Utrecht ontwerpen de lerarenopleiding van de toekomst.


  • Betrokken KL'ers
1 juni 2012

Expeditie 2020, een traject van acht maanden waarbij studenten van de Hogeschool Utrecht de lerarenopleiding van de toekomst ontwierpen werd op 31 mei groots afgesloten met de Open Dag van de lerarenopleiding van de toekomst. Op deze dag konden bezoekers ervaren hoe de lerarenopleiding er volgens de studenten uit zou moeten zien. Huib de Jong, lid van het college van bestuur van de Hogeschool Utrecht, over de Open Dag: “Het leraarschap spat er van af!”.

Openingswoord door Dick de Wolff

Studenten en docenten leren van elkaar

In 2020 leren studenten niet alleen van docenten maar vooral ook van elkaar. Op de Open Dag konden bezoekers daarom zelf een gastles aanbieden, of vragen. Zo werd er een gastles aangeboden over het herkennen van kindermishandeling. Bezoekers met een goed idee of een uitgesproken mening konden die kwijt op de zeepkist in het midden van de kantine. Zo stond Kimon van Kennisland op de zeepkist om wat te vertellen over Onderwijs Pioniers: “We willen leraren de kans geven hun dromen te realiseren op hun eigen school”. Voor een goed gesprek kon je terecht op de Bank van de Dialoog. Daar ging het gesprek vaak over de lerarenopleiding van de toekomst: “De lerarenopleiding zou veel meer een leerwerkgemeenschap moeten zijn waar junior- en seniordocenten van elkaar leren in plaats van een scheiding tussen studenten en docenten in stand te houden.”

De missie van Kristel en Saskia is om van elke docent een goede netwerker te maken. Want alleen dan kun je gastlessen organiseren en de verbinding maken tussen de klas en de praktijk. In een workshop leerden zij de bezoekers de tips & tricks van het netwerken. Hiervoor schakelden zij de hulp in van Charles Ruffalo, de NetworKing, die goede adviezen gaf: “Het gaat er niet om dat jij mensen kent, maar dat andere mensen jou kennen”.

Joost ‘kookt’ een nieuwe les

Nieuwe recepten voor lessen

In ‘Kooksessies’ verzonnen bezoekers recepten (voor lessen) op basis van een didactische vraag, een technologie en een vak. Aan het begin van de kooksessie werden de ingrediënten bepaald door de ‘Randomizer’. Experts op afstand dachten mee over de recepten en communiceerden dit via een groot scherm aan de bezoekers:  Joost (een van de Expeditieleden): “Het werkte heel goed dat experts van buiten digitaal meedachten met de groep. Het lijkt ingewikkeld maar dat is het niet”.

Bij ‘Samen leren’ legden docenten van de Hogeschool Utrecht aan de deelnemers een les voor die zij de komende maand willen gaan geven. Bezoekers ontwierpen daarop een les met veel interactie en activerende lesvormen. Een van de docenten: “Ik heb hier echt heel veel aan gehad en zou graag vaker met anderen over mijn lessen nadenken”. 

Anaïs

Olievlek van goede ideeën

De vraag na zo’n Open Dag is natuurlijk, wat gebeurt er met alle goede ideeën en initiatieven? Het doel van Expeditie 2020 is om een vernieuwingsbeweging binnen de Hogeschool Utrecht op gang te brengen en te versterken. Daar lijken de studenten in geslaagd. Aankomend collegejaar wordt de module ‘Netwerkskills’ door Kristel en Saskia gegeven aan studenten van de lerarenopleiding Nederlands en kunnen andere studenten deze volgen in de onderwijsvrije week. Tera en Anaïs gaan hun methode van ‘Samen leren’ aanbieden aan docententeams op scholen. Na deze Open Dag hebben ze hun eerste opdracht al binnen.

Expeditie 2020 is ontwikkeld en begeleid door Kennisland, in samenwerking met de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht. Op de Open Dag is officieel bekend gemaakt dat er ook in het collegejaar 2012/2013 een nieuwe Expeditie komt op de HU, en misschien volgen nog meer lerarenopleidingen. Expeditie 2020 is gestart, maar gelukkig zijn we nog lang niet klaar!

Meer informatie, filmpjes en verslagen van de Open Dag van Expeditie 2020 zijn binnenkort te vinden op www.expeditie2020.nl.

Bekijk hier foto’s van de Open Dag!

Expeditieleden

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/open-dag-lerarenopleiding-van-de-toekomst/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/open-dag-lerarenopleiding-van-de-toekomst/