Opening twee nieuwe rondes Digitale Pioniers

Aanvragen indienen kan vanaf 8 september tot en met 10 oktober 2008.


  • Betrokken KL'ers
2 september 2008

Digitale Pioniers opent op 8 september maar liefst twee nieuwe rondes. Je kunt dus ook onder twee verschillende thema’s indienen!

Het thema van Ronde 16 is ‘Open’. Waarden als openheid, collaboratie en participatie verspreiden zich ook buiten het domein van technologie. Wikipedia en open source software laten zien hoe vrije content en software, die tot stand zijn gekomen door de collaboratieve bijdragen van niet-professionals, een succesvol alternatief kunnen bieden voor oude, gesloten modellen voor innovatie. Digitale Pioniers is op zoek naar innovatieve internetprojecten die open principes concreet kunnen toepassen.

Daarnaast wordt in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken een ronde geopend met als thema eParticipatie. In de veranderende relatie tussen burger en overheid spelen internettoepassingen een nieuwe, nog verder te ontdekken rol. We zien veel eParticipatie-initiatieven ontstaan die bijdragen aan de verbetering van de dienstverlening door de overheid. Of initiatieven die de participatie van burgers bij politieke of beleidskwesties vergroten en daarmee het functioneren van de democratie verbeteren. Maar dat kan nog veel beter. Laat daarom zien dat het beter kan en dien een voorstel in.

Aanvragen indienen kan vanaf 8 september tot en met 10 oktober 2008. Dit kan voor het eerst via ons nieuwe online aanvraagformulier. Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je op www.digitalepioniers.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/opening-twee-nieuwe-rondes-digitale-pioniers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/opening-twee-nieuwe-rondes-digitale-pioniers/