Oprichting Dutch Creative Industries Council

Een onafhankelijke strategische adviesraad voor en door de creatieve bedrijfstakken.


1 juni 2012

De agenda van het Topteam Creatieve Industrie begint resultaat op te leveren. Op 31 mei richtte de sector in de Amsterdamse Westergasfabriek de Dutch Creative Industries Council op. De Council is een onafhankelijke strategische adviesraad voor en door de creatieve bedrijfstakken. Een beetje naar analogie van de Britse Creative Industries Council. Martijn Arnoldus van Kennisland, die al privaat secretaris van het Topteam is, zal tenminste in de eerste fase ook de rol van secretaris van de Council op zich nemen.

De Council staat al geruime tijd op het verlanglijstje van brancheorganisaties uit de creatieve industrie. Het Topteam nam de Council vorig jaar op in de beleidsagenda ‘Creatieve industrie in topvorm’. De creatieve disciplines hebben nog altijd last van de bittere nasmaak van de gele kaart van de commissie Scheepbouwer in 2009. Die oordeelde dat de creatieve industrie (toen nog sleutelgebied van het opgeheven Innovatieplatform) veel te versnipperd is om fatsoenlijk mee aan de beleidstafel te kunnen zitten. Sindsdien heeft de sector onder meer de koepel ‘Federatie Dutch Creative Industries’ opgericht, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties samen optrekken. Met de Creative Industries Council komt daar nu een onafhankelijk strategisch adviesorgaan bij dat de breedte van de creatieve industrie afdekt.

Het Topteam Creatieve Industrie vormt het dagelijks bestuur van de Council. De leden van de Council worden voor twee jaar benoemd en nemen zitting op persoonlijke titel.

De Council wordt gevormd door: Victor van der Chijs (voorzitter, Topteam, OMA), Emile Aarts (TU Eindhoven), Michaël Bas (Ranj Games), Michiel Buitelaar (Sanoma Media), Mels Crouwel (Benthem Crouwel Architects), José van Dijck (Universiteit van Amsterdam), Anne Mieke Eggenkamp (Topteam, Design Academy Eindhoven), Jeroen van Erp (Fabrique), Valerie Frissen (Topteam, TNO), Yuri van Geest (Topteam, zelfstandig ondernemer), Louise Gunning (Universiteit van Amsterdam), Judith van Kranendonk (Topteam, ministerie van OCW), Christien Meindertsma (zelfstandig modeontwerper), Shula Rijxman (NPO), Harry Starren (DutchDFA), José Teunissen (ArtEZ), Jeroen Verbrugge (FLEX/The Innovation Lab) en Roland van der Vorst (THEY).

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/oprichting-dutch-creative-industries-council/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/oprichting-dutch-creative-industries-council/