Overheidscommunicatie en nieuwe media

Kennisland heeft in samenwerking met de RVD een bijeenkomst georganiseerd over nieuwe media en overheidscommunicatie.


20 december 2007

Kennisland heeft in samenwerking met de RVD een bijeenkomst georganiseerd over nieuwe media en overheidscommunicatie.

Het doel van de bijeenkomst was het veranderende medialandschap in kaart te brengen en de kansen en bedreigingen voor de overheid eruit te lichten. Joeri van den Steenhoven en Geert Wissink gaven een presentatie over online ontwikkelingen en experts Yme Bosma, Heleen Ririassa, Albert Benschop en Steven Lenos gaven hun visie op overheidscommunicatie in het internettijdperk. Lees hier een uitgebreid verslag.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/overheidscommunicatie-en-nieuwe-media/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/overheidscommunicatie-en-nieuwe-media/