Publicatie BMICE aangeboden aan Tweede Kamer

De BMICE-publicatie legt de nadruk op initiatieven die de cultureel erfgoedsector zelf onderneemt om haar businessmodellen te innoveren.


5 maart 2010

Deze week heeft Kennisland samen met DEN het eindrapport ‘Business Model Innovatie voor Cultureel Erfgoed’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Kamerleden Van Bochove (CDA), Harbers (VVD), Leerdam (PvdA), Van Vroonhoven-Kok (CDA) en een vertegenwoordiger van het fractiebureau van D66 ontvingen de publicatie namens de Vaste Kamercommissie voor OCW uit handen van Martijn Arnoldus (KL) en Marco de Niet (DEN).

De BMICE-publicatie legt de nadruk op initiatieven die de cultureel erfgoedsector zelf onderneemt om haar businessmodellen te innoveren, maar benoemt daarnaast een aantal terreinen waarop de overheid een ondersteunende of zelfs doorslaggevende rol kan spelen.

Een week eerder verscheen de Engelse vertaling van het boek.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/chapter-creative-commons-nederland-opgericht/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/chapter-creative-commons-nederland-opgericht/