Scholen aan de slag in de pilot Onderwijs Media Platform

Gedurende de pilotperiode werken docenten en leerlingen met een pilotplatform waarin audiovisuele bronnen van onder andere Beeld en Geluid en het Nationaal Archief beschikbaar gemaakt zijn.


4 april 2008

Afgelopen 3 maart zijn vijftig scholen uit het voortgezet onderwijs en het vmbo aan de slag gegaan in de pilot Onderwijs Media Platform (pOMP). Dit was het startschot voor het eerste onderwijsproject van het consortium Beelden voor de Toekomst.

Gedurende de pilotperiode werken docenten en leerlingen met een pilotplatform waarin audiovisuele bronnen van onder andere Beeld en Geluid en het Nationaal Archief beschikbaar gemaakt zijn. Het mooie is dat deze bronnen binnen één omgeving kunnen worden gezocht, afgespeeld, opgeslagen en verwerkt in presentaties, werkstukken en multimediale lessen. De eerste reacties zijn positief.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/scholen-aan-de-slag-in-de-pilot-onderwijs-media-platform/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/scholen-aan-de-slag-in-de-pilot-onderwijs-media-platform/