SIX Springschool groot succes

Honderd academici, journalisten, sociaal ondernemers, maatschappelijke professionals en ambtenaren uit verschillende landen gingen met elkaar in gesprek over de rol van co-creatie in de samenleving: De mogelijkheid voor burgers om actief hun samenleving vorm te geven. 


  • Betrokken KL'ers
31 mei 2011

De SIX Spring School die KL samen met de Young Foundation (UK) organiseerde op 24 en 25 mei in Felix Meritis was een groot succes! Honderd academici, journalisten, sociaal ondernemers, maatschappelijke professionals en ambtenaren uit verschillende landen gingen met elkaar in gesprek over de rol van co-creatie in de samenleving: De mogelijkheid voor burgers om actief hun samenleving vorm te geven. Hoogleraar Roel in ’t Veld schetste als openingsspreker zijn analyse van de maatschappelijke context waarin autoriteit en monopolieposities op het gebied van kennis en informatie erodeert. Daardoor staan we voor de vraag hoe we processen in onder andere wetenschap, publiek beleid en media in de 21ste eeuw op een andere wijze kunnen organiseren? Dit was de aftrap voor een tweedaagse discussie waarbij praktijkvoorbeelden van co-creatie vanuit alle continenten de revue passeerden. Een van de hoogtepunten was de inspirerende dinner speech over hedendaags burgerschap door de Amsterdamse wethouder Andrée van Es. Uitkomsten van de discussies worden vastgelegd in een Co-Creation Field Guide. 

Het ochtendprogramma op de eerste dag startte met een interessante mix van wetenschap en praktijk. Keynote spreker en hoogleraar openbaar bestuur Roel in ’t Veld schetste de veranderingen in het politieke, wetenschappelijke en media landschap die wijzen op het eroderen van het ’top-down’ paradigma.

Filmmaker Maartje Nevejan deelde via haar iPhone filmpjes van jonge activisten in het Midden-Oosten die zij tijdens haar bezoek aan het Al Jazeera-congres eerder dit jaar maakte. Met deze filmpjes toonde zij het optimisme en de energie van de jonge activisten die al jarenlang bezig zijn met het verzet tegen zittende regimes.

Via een Skype-verbinding werd vervolgens contact gelegd met The Australian Centre for Social Innovation (TACSI), uitvoerders en bedenkers van het initiatief Family By Family. Dit project heeft als doel om families die in allerlei problemen verwikkeld zitten te koppelen aan families die weliswaar het een en ander meegemaakt hebben maar inmiddels in een stabiele maatschappelijke positie verkeren. Een goedkoop en effectief alternatief voor allerlei zorginstellingen.

Een derde inspirerende openingsspreker was Garth Japhet, bedenker en ontwikkelaar van Heartlines, een maatschappelijk tot stand gekomen razend populaire Zuid-Afrikaanse soapserie waarin de HIV-problematiek aan de orde komt.

Break out-sessies over media, wijken en overheden

In de middag begonnen de interactieve break out-sessies over media, wijken en overheden. De sessie over de rol van sociale media vond plaats in het Dialogue Cafe. Via de nieuwste video-conference-technologie gingen deelnemers uit Doha, Cairo, Lissabon, Rio de Janeiro en Amsterdam met elkaar in gesprek over de rol van nieuwe media tijdens de Arabische revoluties. Een van de uitkomsten was dat wereldwijd de generaties van voor en na de digitale revolutie tegenover elkaar lijken te staan. Dit geldt even goed voor verschillende Europese landen als voor de Arabische landen: de geïnstitutionaliseerde generatie die vooralsnog de macht heeft tegenover de netwerkgeneratie die zichzelf bottom-up organiseert.

Daarnaast waren er twee sessies over wijken en overheid. Deze sessies toonden een aantal concrete projecten uit verschillende landen. Zoals de Rotterdamse Pendrecht Universiteit, een project waar bewoners uit de wijk Pendrecht professoren zijn en ambtenaren, agenten en maatschappelijk werkers de leerlingen, maar ook een inspirerend project uit Hong Kong waar bewoners in actie kwamen vanwege de bouw van een spoorlijn en een vooruitstrevende eco-wijk opbouwen. In kleine groepjes konden deelnemers vervolgens met de case-presentatoren in gesprek en samen belangrijke thema’s en randvoorwaarden rondom co-creatie formuleren.

Na de sessies volgde een plenaire terugkoppeling. Hier kwam naast de deelnemers en sessieleiders Boudewijn Zijlmans van Favela Fabric aan het woord om vanuit zijn ervaring in de business-sector zijn perspectief te geven op wat er gedurende dag over co-creatie gezegd was.

De dag werd afgesloten met een rondvaart door de Amsterdamse grachten en een diner speech van de Amsterdamse wethouder Andree van Es. In haar speech benadrukte Van Es het belang van hoffelijkheid als noodzakelijke voorwaarde voor goed burgerschap en samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen.

Interactiviteit en verdieping

De tweede dag stond vooral in het teken van interactiviteit en verdieping en de vraag hoe we co-creatie verder kunnen brengen. Via open space-sessies konden deelnemers zelf verschillende onderwerpen agenderen om vervolgens in kleine groepjes met elkaar in gesprek te gaan. Uit de discussie kwamen achterliggende principes en strategieën naar boven die een rol spelen bij een co-creatie-aanpak, zoals het belang van de dialoog tussen verschillende perspectieven, sociale (lerende) netwerken, het ontwerpen van samenwerkingsprocessen, sociale urgentie, gedeelde verantwoordelijkheid, kennisgedreven in plaats van hiërarchiegedreven organisaties, duurzaamheid, vertrouwen in plaats van controle, etc.

Uiteindelijk werden alle uitkomsten plenair gepresenteerd met behulp van illustraties. Via een google doc dat de hele conferentie toegankelijk was konden deelnemers hun commentaar, adviezen en aanbevelingen met elkaar delen. Dit document zal samen met de illustraties en alle andere notities van de discussies de basis vormen voor een Co-Creation Field Guide. Binnenkort beschikbaar op deze website.

Reacties van de deelnemers waren positief, de doelstellingen van de conferentie waren ambitieus, maar uiteindelijk is er ook veel bereikt. Deelnemers gingen met een megafoon naar huis om hun stem in de organisatie duidelijk ten gehore te brengen en anderen een stem te geven.  

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/six-springschool-groot-succes/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/six-springschool-groot-succes/