Slimmernetwerk Café: aanstekelijke energie

“Vernieuwing bij de overheid kan slimmer en socialer.” 


  • Betrokken KL'ers
23 februari 2012

“Vernieuwing bij de overheid kan slimmer en socialer.” Met deze boodschap gingen we op het Slimmernetwerk Café van 14 februari aan de slag.

De focus lag op maatschappelijke vraagstukken waar we in de dagelijkse praktijk van het openbaar bestuur tegenaan lopen. Dit bracht een aanstekelijke energie van waaruit discussies en slimme verbindingen ontstonden.

Voor een aantal vraagstukken maakten we concrete afspraken om de eerste stappen te zetten richting Doetanks. Het was een succesvolle bijeenkomst van vernieuwers die werk maken van sociale innovatie binnen de overheid.
 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/slimmernetwerk-cafe-aanstekelijke-energie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/slimmernetwerk-cafe-aanstekelijke-energie/