Slimmernetwerk Café: Handvatten voor publieke pioniers

Er werden randvoorwaarden benoemd voor een Doetank die echt een verschil kan maken.


  • Betrokken KL'ers
28 juni 2011

Slimmernetwerk verzamelde zich op 22 juni bij de Gemeente Utrecht, waar het café in het teken stond van de ‘Slimme Doetank’ (lees het verslag). Samen met Klaas ten Have (TNO) en Lobke van der Meulen (Kafkabrigade) werden randvoorwaarden benoemd voor een Doetank die echt een verschil kan maken. 

Enthousiasme is onmisbaar, maar ook een duidelijke opdracht en borging van de opbrengsten zijn van groot belang. De eerste mijlpaal is behaald door de Doetank Schuldhulpverlening die na het oplossen van een casus de leerresultaten en adviezen overhandigde aan Roelant van Zevenbergen van het Ministerie van BZK. Op 5 oktober is er een Slimmernetwerk Grand Café waarin de resultaten van het Slimmernetwerk zullen worden gepresenteerd en we vooruit kijken naar hoe we de publieke sector kunnen blijven verbeteren.

Lees hier meer over Slimmernetwerk en de Doetanks en meld je aan voor 5 oktober.

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/slimmernetwerk-cafe-handvatten-voor-publieke-pioniers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/slimmernetwerk-cafe-handvatten-voor-publieke-pioniers/