Slimmernetwerk Café: Inspireren, verbinden en verdiepen

Welke projecten en initiatieven zijn er al? Hoe kunnen deze versterkt worden en wat kunnen we hiervan leren?


  • Betrokken KL'ers
6 april 2012

Op 4 april vond het tweede Slimmernetwerk Café van dit jaar plaats, in de Winkel van Sinkel in Utrecht, een pand waar de ondernemersgeest in haar meer dan honderdjarige geschiedenis de boventoon voert. Bijzonder aan de dag was het programma, dat vooral vormgegeven werd door slimmernetwerkers zelf. Daardoor was er een flinke diversiteit aan onderwerpen en een grote toewijding. 

Inspireren

Welke projecten en initiatieven zijn er al? Hoe kunnen deze versterkt worden en wat kunnen we hiervan leren? De combinatie van die vragen was waar het om draaide in de ronde ‘inspireren’. Er was een gevarieerd aanbod van inspirerende initiatieven: Ohyoon Kwon met ‘Homeless SMS’, over hoe we de slecht bereikbaren beter kunnen bereiken via social media; ‘Retro Innovatie’, door Mila Bouwense en Dian van Erp, over ‘vernieuwen vanuit het oude’; en Aty de Groot die met Goed Opgelost! een website met een groeiend aantal praktijkvoorbeelden van slimmer werken heeft ontwikkeld. We wilden met de workshops niet alleen inspireren, maar vooral ook kijken hoe we kennis en netwerken konden delen om deze goede initiatieven een stap verder te brengen.

Verbinden

Met veel energie gingen we in de tweede ronde verder met ‘verbindingsvraagstukken’. Zo introduceerde Peter Oeij de ‘Business Case’ als methode om goed uitgewerkte oplossingen 'naar organisaties te brengen'. Met Iselien Nabben zochten we naar manieren voor verbinding tussen de overheid en ondernemers in de wijk, Anne-Claire Frank vertelde vervolgens over het initiatief ‘Train je Collega’ en Marijtje Mulder liet ons meedenken over de Publieke werker van de Toekomst.

Verdiepen

Het Slimmernetwerk Café is een belangrijk podium voor bestaande en beginnende Doetanks om hun plannen en vragen met het netwerk te delen en om zich te laten inspireren door verfrissende inzichten. In de derde ronde discussieerden nieuwe Doetanks over het vraagstuk wat ze wilden aanpakken. Aanwezig waren de Doetank Kennisbehoud, Erkenning voor Vaktherapeuten en Het Nieuwe Werken voor Leidinggevenden. Een oude bekende, de Doetank Jongeren aan Zet, presenteerde de resultaten van hun onderzoek bij de gemeente Utrecht. Zij gaan nu op zoek naar een nieuwe groep mensen die verder gaat met het vraagstuk: ‘Hoe houd je jonge ambtenaren enthousiast voor een baan bij de overheid?’.

Het was een geslaagde dag. Niet in de minste plaats door de inzet van alle deelnemers en workshopleiders! Er werd nog lang nageborreld en gediscussieerd, totdat we uiteindelijk de boodschap kregen dat de laatste ronde toch echt geweest was. We kijken uit naar het café van 5 juni. Ook dan gaan we weer ergens in het midden van het land werken aan vernieuwende ideeën en slimme verbindingen. Of zoal Marijtje Mulder erg mooi verwoordde: “Het beginnen van het realiseren van een goed idee, begint met een nieuwe aanpak, zoals hier op dit café!”

Heb je zelf een goed onderwerp of idee voor het Slimmernetwerk Café? Neem dan contact op via info@slimmernetwerk.nl om de mogelijkheden te verkennen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/slimmernetwerk-cafe-inspireren-verbinden-en-verdiepen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/slimmernetwerk-cafe-inspireren-verbinden-en-verdiepen/