Slimmernetwerk: innovatorsnetwerk voor de publieke sector

Dit netwerk verbindt vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie en wordt een plek waar kennis wordt verzameld en verspreid over hoe de overheid slimmer kan werken.


  • Betrokken KL'ers
29 april 2010

De eerste bijeenkomst van Slimmernetwerk, een initiatief van de stuurgroep ‘Slimmer Werken in de publieke sector’, heeft op 27 april plaatsgevonden in Utrecht. Dit netwerk verbindt vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie en wordt een plek waar kennis wordt verzameld en verspreid over hoe de overheid slimmer kan werken.

Op die manier kunnen innovaties groeien, opvattingen worden getoetst en innovatie worden gestimuleerd. De eerste ontmoeting leverde frisse inzichten op over de doelen en ambities van het netwerk.

Op 12 mei wordt Slimmernetwerk officieel gelanceerd tijdens de conferentie ‘Slimmer Werken Loont!’.

Lees meer op www.slimmernetwerk.nl of de Slimmernetwerk LinkedIn Group.
 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/slimmernetwerk-innovatorsnetwerk-voor-de-publieke-sector/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/slimmernetwerk-innovatorsnetwerk-voor-de-publieke-sector/