Slimmernetwerk maakt doorstart

Innoveren door Professionals: Versterking en Groei van het Slimmernetwerk 2012-14.


  • Betrokken KL'ers
30 november 2011

Het vernieuwde Slimmernetwerk 2012-14 is van start gegaan. Samen met de Kafkabrigade en TNO heeft Kennisland de afgelopen maanden het programma ‘Innoveren door Professionals: Versterking en Groei van het Slimmernetwerk 2012-14’ opgesteld. Met de inhoudelijke en financiële steun van het ministerie van BZK gaat het consortium verder met het realiseren van groei en impact van het grootste netwerk van vernieuwers in de publieke sector.

Het Slimmernetwerk ontwikkelt activiteiten die professionals in staat stellen zelf met nieuwe oplossingen te komen voor complexe maatschappelijke vraagstukken, juist daar waar zij er in de praktijk mee geconfronteerd worden. We stimuleren en faciliteren innovatie van onderop. We bouwen aan een online netwerk van vernieuwers uit alle 'lagen', we ondersteunen door middel van cursussen en coaching en we stemmen af met lopende beleidsprogramma’s. Op die manier kunnen vernieuwers hun kennis over slimmer werken ontwikkelen, leren, delen en implementeren.

Lees meer

Download het persbericht (PDF)

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/slimmernetwerk-maakt-doorstart/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/slimmernetwerk-maakt-doorstart/