Slimmernetwerk op volle toeren deze zomer

Een netwerk van en voor vernieuwers in de publieke sectoren politie, waterschappen, gemeente, provincie en het Rijk. 


  • Betrokken KL'ers
5 juli 2010

Na een verkennende fase komt het Slimmernetwerk op 22 september voor het eerst bij elkaar in Utrecht. Dit is een netwerk van en voor vernieuwers in de publieke sectoren politie, waterschappen, gemeente, provincie en het Rijk. Maar deze zomer wordt alvast begonnen. 

Ieder lid van de Slimmernetwerk Linkedin groep is van harte uitgenodigd om de Doetanks, het actieve hart van dit netwerk, in de startblokken te zetten. Doetanks zullen in kleine groepjes op zoek gaan naar innovatieve oplossingen voor een concrete casus, daarbij ondersteund door een ervaren mentor. Slimmernetwerk heeft immers de ambitie om niet alleen te praten over vernieuwing, maar deze ook daadwerkelijk te creëren door sectoroverstijgend de innovatiekracht te bundelen! Meer informatie en aanmelding voor de bijeenkomst vind je op www.slimmernetwerk.nl.

Je kunt ook mailen naar Janet Vloothuis jv@kl.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/slimmernetwerk-op-volle-toeren-deze-zomer/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/slimmernetwerk-op-volle-toeren-deze-zomer/