Slimmernetwerk voor innovatoren bij de overheid gepresenteerd

Netwerk van innovatoren binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en de politie dat zich bezighoudt met slimmer werken.


  • Betrokken KL'ers
4 juni 2010

De afgelopen maanden is Kennisland in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (directie Arbeidszaken Publieke Sector) bezig geweest Slimmernetwerk op te starten: een netwerk van innovatoren binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en de politie dat zich bezighoudt met slimmer werken. 

Slimmer werken wordt de komende jaren zeer belangrijk aangezien minder mensen meer kwaliteit moeten leveren. We hebben verkennende gesprekken gevoerd met een aantal innovatoren en een eerste netwerkbijeenkomst georganiseerd. Op de conferentie ‘Slimmer werken loont!’ op 12 mei is Slimmernetwerk gepresenteerd.

Zie ook: www.slimmernetwerk.nl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/slimmernetwerk-voor-innovatoren-bij-de-overheid-gepresenteerd/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/slimmernetwerk-voor-innovatoren-bij-de-overheid-gepresenteerd/