Slotbijeenkomst van doorbraaktraject sociale dienst

Op donderdag 14 januari vond in het Haagse stadhuis de slotbijeenkomst van het doorbraaktraject ‘Slimmer Samenwerken’ plaats. De bijeenkomst was het waardige sluitstuk van een traject dat in mei 2009 startte.


  • Betrokken KL'ers
4 februari 2010

Op donderdag 14 januari vond in het Haagse stadhuis de slotbijeenkomst van het doorbraaktraject ‘Slimmer Samenwerken’ plaats. De bijeenkomst was het waardige sluitstuk van een traject dat in mei 2009 startte.

Doel was het oplossingsgerichte vermogen van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid als organisatie te vergroten en onderlinge samenwerking te versterken. Managers gingen de afgelopen maanden in kleine groepen aan de slag met een problematische casus uit de praktijk. Naar voorbeeld van de Kafkabrigademethode onderzochten ze vanuit het perspectief van de klant de interne werkwijzen van dSZW.

Daarna volgden een aantal succesvolle ‘Functioneringsgesprekken’ waar waardevolle oplossingsrichtingen uitkwamen. De bijeenkomst telde dertig aanwezigen van de dienst en werd gemodereerd door Kafkabrigadiers Chris Sigaloff en Lobke van der Meulen. Enthousiaste deelnemers presenteerden vol trots de resultaten van hun onderzoek en er werd uitvoerig gesproken over allerlei nieuwe inzichten die men had opgedaan. Aan het einde van de middag vertrokken de kersverse Kafkabrigadeonderzoekers met een bloemetje in de hand als aanmoediging voor het verder in praktijk brengen van de geleerde lessen. Want ‘the proof of the pudding is nog altijd in the eating!’
 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/slotbijeenkomst-van-doorbraaktraject-sociale-dienst/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/slotbijeenkomst-van-doorbraaktraject-sociale-dienst/