Sociale innovatie in Napels

Chris Sigaloff was spreker op de conferentie Naples 2.0 en jurylid voor de internationale Sociale Innovatie Competitie


  • Betrokken KL'ers
30 september 2011

Chris Sigaloff was als sociale innovatie-expert uitgenodigd als spreker op de conferentie Naples 2.0. Ook was ze jurylid voor de eerste internationale Sociale Innovatie Competitie aldaar, waarbij deelnemers oplossingen aandroegen voor 6 verschillende uitdagingen voor lokale organisaties. 

Voor de uitdaging 'Creëer een businessplan voor een vrijwilligersorganisatie die zich richt op sociale integratie voor jongeren' behoorde het voorstel van de KL Social Safari-deelnemers Mylène Jonker en Jonas Piet tot een van de winnaars. Zij stellen voor om van een 'ambachtelijke' manier van vrijwilligerswerk over te gaan tot een 'wiki-werkwijze': het bestaande lokale netwerk van de organisatie flink uitbreiden en experimenteren met nieuwe manieren om mensen te betrekken en bij te laten dragen. Dit leidt tot meer slagkracht en meer sociale impact. Volg de ontwikkelingen live op www.gioconomics.org

Meer informatie hier en hier.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/sociale-innovatie-in-napels/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/sociale-innovatie-in-napels/