Startbijeenkomst Sociale Innovatie Netwerk Nederland

KL en Waag Society brachten de front runners op het terrein van sociale innovatie bijeen om de krachten te bundelen.


6 april 2012

De noodzaak voor sociale innovatie wordt steeds groter en het thema is ook opgepakt in de Europese beleidsagenda. Daarom leek het Kennisland en Waag Society hoog tijd om de front runners in Nederland op dit terrein bijeen te halen om te zien of de krachten gebundeld kunnen worden. Een eerste bijeenkomst van het Sociale Innovatie Netwerk Nederland (SINN) vond plaats op 5 april in het Theatrum Anatomicum in de Waag op de Amsterdamse Nieuwmarkt. 

Meer dan twintig genodigden en een aantal spontane binnenlopers staken de koppen bij elkaar om na te denken over de oprichting van dit netwerk. De middag was er vooral opgericht om in kaart te brengen of SINN zin heeft, welke agenda het netwerk zou moeten hebben en wat de eerst volgende stap is.

Na een inleiding van Filippo Addarii, executive director van het Euclid Network, over het belang van sociale innovatie in Europa en ‘ways to get funding’, gingen de deelnemers in groepen uiteen om samen te brainstormen over SINN. Er werd volop getekend en gediscussieerd.

Een belangrijk punt dat naar voren kwam was de urgentie van sociale innovatie. Nederland loopt hierin namelijk achter op de rest van Europa en de kans bestaat dat we de boot missen. SINN kan gebruikt worden als een middel om op gelijke koers met Europa te komen en om het thema te agenderen in Nederland en in Brussel.

Definitie van sociale innovatie

Een volgend thema dat naar voren kwam, was de definitie van sociale innovatie. Ondanks dat een definitiestrijd niet als zinnig wordt ervaren waren we het er snel over eens dat we in Nederland ook de brede definitie van sociale innovatie moeten hanteren om zo op koers te blijven met Europa. Dus een definitie waar niet de arbeidsverhoudingen binnen organisaties centraal staan maar sociale vraagstukken in de maatschappij die vragen om een sociaal innovatieve aanpak.

Een eerste actie kan zijn om een mission statement met daarin de werkprincipes voor sociale innovatie op te stellen. Verder is er behoefte om van elkaar te leren en inspiratie te delen als opstap om met elkaar te gaan samenwerken. De eerste stappen zijn gezet om van SINN een open platform te maken waarin we gezamenlijk het thema agenderen, we van en met elkaar leren en we gezamenlijk tot actie overgaan.

Mocht je je ook bij SINN willen aansluiten, neem dan contact op met Ruby Wever (info@kennisland.nl).

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/startbijeenkomst-sociale-innovatie-netwerk-nederland/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/startbijeenkomst-sociale-innovatie-netwerk-nederland/