Steden en acht departementen slaan handen ineen voor stedelijk onderzoek

Woensdag 7 december werd in Den Haag het nieuwe Maatschappelijk Topinstituut voor de steden opgericht. NICIS (Netherlands Institute for Innovation Studies) gaat stedelijke ontwikkelingen voeden met theoretisch gefundeerd onderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek.


  • Betrokken KL'ers
8 december 2005

Woensdag 7 december werd in Den Haag het nieuwe Maatschappelijk Topinstituut voor de steden opgericht. NICIS (Netherlands Institute for Innovation Studies) gaat stedelijke ontwikkelingen voeden met theoretisch gefundeerd onderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek.

De betrokken partijen willen de sociale en economische kracht van steden en stedelijke netwerken vergroten. De basis is een onderzoeksprogramma met als kernthema’s economische kansen en leefmilieu. Dat omvat relevante kennisdomeinen zoals wonen en ruimte, stedelijke economie, arbeidsmarkt, bereikbaarheid, sociale cohesie, gezondheid, integratie en veiligheid. Verder biedt het Maatschappelijk Topinstituut postdoctorale mastersopleidingen en hoogwaardig onderwijs voor steden, departementen en maatschappelijke partners.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/steden-en-acht-departementen-slaan-handen-ineen-voor-stedelijk-on/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/steden-en-acht-departementen-slaan-handen-ineen-voor-stedelijk-on/