Stedenlink op bezoek in Noord-Italië

De wethouders en ambtenaren van de dertien Stedenlink steden gingen in oktober op studiereis naar Milaan en Turijn.


31 oktober 2006

De wethouders en ambtenaren van de dertien Stedenlink steden gingen in oktober op studiereis naar Milaan en Turijn.

Eén van de bestemmingen was het Eurocities Knowledge Society Forum congres dat in het teken stond van digitale diensten voor burgers. Kersverse Stedenlink voorzitter Hans Janssen (wethouder gemeente Tilburg) hield een multimediale presentatie over de activiteiten van Stedenlink en de resultaten van het Breedband over de Stadsgrenzen. In het eindverslag van het onderzoek, Vrij verkeer van Breedbanddiensten, wordt gepleit voor het koppelen van de landelijke digitale marktplaatsen in een nationaal open netwerk. De contacten voor een Europees netwerk zijn alvast gelegd!

Download de presentatie, de flyer en het onderzoek van de website van Stedenlink.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/stedenlink-op-bezoek-in-noord-italie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/stedenlink-op-bezoek-in-noord-italie/