Stichting Klasse presenteert

De ambitie van dit traject was om een missie te formuleren waar de scholen echt mee vooruit kunnen.


  • Betrokken KL'ers
5 mei 2008

We hebben een jaar gewerkt aan het versterken van de scholen die verenigd zijn in Stichting Klasse. De ambitie van dit traject was om een missie te formuleren waar de scholen echt mee vooruit kunnen.

De eindmanifestatie op 16 april ademde de sfeer van het gehele project: de deelnemende scholen presenteerden vol trots hoe ze de missie vertalen naar hun eigen praktijk en er was duidelijk sprake van een nieuwe gezamenlijkheid, waarin ruimte is voor onderlinge verschillen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/stichting-klasse-presenteert/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/stichting-klasse-presenteert/