Tada – Duidelijk over data

Data speelt een steeds belangrijkere rol in onze urbane samenleving. De toekomst van de digitale stad moeten we samen met “bedrijven, overheid, onderwijs, stedelijke gemeenschappen en bewoners” ontwerpen. Vandaag presenteren we manifest 'Tada – Duidelijk over data' met daarin een zevental principes voor het gebruik van technologie en data in de stad.


header_img
Bijeenkomst 'Designing responsible digital cities'

Tijdens de bijeenkomst werd overlegd over het ontwerpen van de digitale stad van de toekomst.

Maker: Amsterdam Economic Boards

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Tijdens de bijeenkomst werd overlegd over het ontwerpen van de digitale stad van de toekomst.
31 oktober 2017

Op uitnodiging van de Amsterdam Economic Board heeft Kennisland samen met filosofen, ethici, werkgevers, overheden, service providers, kennisinstellingen en technologiepartners nagedacht over het vormgeven van ‘responsible digital cities’. Vandaag presenteren we de uitkomst van deze discussies in het manifest ‘Tada – Duidelijk over data‘.

Data speelt een steeds belangrijkere rol in onze urbane samenleving. Stedelijke infrastructuur, diensten die gebruik maken van de publieke ruimte, telecommunicatiediensten en sensornetwerken produceren steeds meer data. Werken met deze data roept steeds vaker en luider vragen op over ethisch gebruik, transparantie, privacy, verantwoording, eigendom en beheersbaarheidWerken met data roept steeds vaker en luider vragen op over ethisch gebruik, transparantie, privacy, verantwoording, eigendom en beheersbaarheid.. Amsterdam wil een voortrekkersrol vervullen in het maatschappelijk verantwoord en aanvaardbaar inzetten van data en technologie.

Gezamenlijk ontwerpen van de digitale stad

De beloften van het gebruik van data en nieuwe technologieën zijn groot; onze steden worden groener en leefbaarder, de gezondheidszorg effectiever en het onderwijs toegankelijker. Maar er zijn ook negatieve gevolgen: Er zijn voldoende aanwijzingen dat data-driven-diensten maatschappelijke ongelijkheid bevorderen en delen van de samenleving uitsluiten. Data vormen een essentieel onderdeel van bedrijven die onderdeel uitmaken van de platformeconomie++PlatformeconomieVaak worden deze bedrijven ook als ‘Sharing Economie’ aangeduid. Dat is echter misleidend. Bedrijven als Airbnb of Uber dragen niet bij aan het delen van resources, maar bieden slechts platforms voor individuele aanbieders van diensten.. Terwijl de opbrengsten van deze bedrijven buiten de stad vloeien, blijven steden zitten met de geëxternaliseerde kosten van platformaanbieders. Algoritmes die ons gedrag online maar ook in de openbare ruimte beïnvloeden zijn zelden transparant en dus niet onderhevig aan democratische controle.

Met het vandaag gepresenteerde manifest presenteren wij een zevental principes voor het gebruik van technologie en data in de stad. Uitgangspunt is de constatering dat we de toekomst van de digitale stad samen met “bedrijven, overheid, onderwijs, stedelijke gemeenschappen en bewoners” moeten ontwerpenDe toekomst van de digitale stad moeten we samen met “bedrijven, overheid, onderwijs, stedelijke gemeenschappen en bewoners” ontwerpen.. Dit hebben we vertaald naar de volgende principes:

Iedereen++IedereenIn onze projecten werken we ook met persoonlijke verhalen om maatschappelijke vraagstukken te doorgronden. Lees hier meer.:  Onze digitale stad is inclusief. We houden rekening met de verschillen tussen individuen en groepen, zonder gelijkwaardigheid uit het oog te verliezen. Samen zijn we een lerende gemeenschap.

Zeggenschap: Data en technologie moeten bijdragen aan vrijheid van bewoners. Data zijn dienend. Om het leven vorm te geven naar eigen inzicht, zelf informatie te verzamelen, kennis te ontwikkelen, ruimte te vinden om jezelf te organiseren. Mensen blijven eigenaar van hun data. Daarmee blijven ze onafhankelijk.

Menselijke maat++Menselijke maatLees hier onze long read: “Blonde vrouwen krijgen het zwaar in de smart city“.: Data en algoritmen hebben niet het laatste woord. Menselijkheid gaat altijd voor. We laten ruimte voor onvoorspelbaarheid. Mensen hebben het recht om digitaal vergeten te worden. Zo blijft er altijd ruimte voor een nieuwe, schone start.

Open en transparant++Open en transparantLees hier onze publicatie Open Data: van technologie naar maatschappelijke vernieuwing.: Welke data worden verzameld? Waarvoor? En met welke uitkomsten en resultaten? Daarover zijn we altijd transparant. We lichten aannames en ontwerpkeuzes toe.

Legitiem en gecontroleerd: Bewoners en gebruikers hebben zeggenschap over de vormgeving van onze digitale stad. De overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven faciliteren dit. Zij monitoren de ontwikkeling en de maatschappelijke gevolgen.

Van iedereen – voor iedereen: Data uit de stad zijn gemeenschappelijk bezit. Iedereen kan ze gebruiken. Iedereen kan er voordeel van hebben. Hier maken we gezamenlijk afspraken over.

Samen met de andere ondertekenaars++Teken ook We zijn op zoek naar mede-ondertekenaars! Ondersteun jij deze principes? Zet dan je naam en organisatie erbij. zet Kennisland zich in de komende tijd in voor een vertaling van deze principes naar concrete projecten.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/tada-duidelijk-data/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/tada-duidelijk-data/