Tegen onnodige bureaucratie rondom Passend Onderwijs

Kennisland en de Kafkabrigade ontwikkelen samen een aanpak tegen onnodige bureaucratie rondom het Passend Onderwijs.


  • Betrokken KL'ers
5 december 2012

Kennisland en de Kafkabrigade ontwikkelen samen een aanpak tegen onnodige bureaucratie rondom het Passend Onderwijs. Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van start, waarbij scholen verplicht worden passend onderwijs te bieden aan iedere leerling. Daarvoor worden 150 samenwerkingsverbanden opgericht, voor primair en voorgezet onderwijs. 

Omdat er vanuit de Kamer zorgen waren geuit over onnodige bureaucratie bij de samenwerkingsverbanden in oprichting, gaan Kennisland en de Kafkabrigade in opdracht van het ministerie van OCW de samenwerkingsverbanden ondersteunen.

Fase 1, de ontwikkelfase, is al van start gegaan. Op dit moment worden daarvoor gesprekken gevoerd met allerlei Passend-Onderwijsexperts: het ministerie, de adviescommissie ECPO, docenten, etc.

In januari en februari zullen Kennisland en de Kafkabrigade inventariserende gesprekken organiseren met vijf samenwerkingsverbanden die al ver zijn: in deze inventariserende gesprekken bespreken we bijvoorbeeld de kansen en valkuilen waar deze samenwerkingsverbanden nu al mee te maken hebben. Op basis van de inventariserende gesprekken zullen we de aanpak tegen onnodige bureaucratie verder ontwikkelen. In fase 2, vanaf februari tot eind 2013, zullen we ons richten op alle samenwerkingsverbanden die behoefte hebben aan ondersteuning.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/tegen-onnodige-bureaucratie-rondom-passend-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/tegen-onnodige-bureaucratie-rondom-passend-onderwijs/