The Guardian: SIX Winterschool en Chris Sigaloff over Kafkabrigade

70 sociale innovatoren wisselden met elkaar van gedachten over agenda sociale vernieuwing voor komende 4 jaar.


  • Betrokken KL'ers
6 december 2011

Een aantal weken geleden nam Kafkabrigadier en KL-voorzitter Chris Sigaloff deel aan de SIX Winterschool in Gdynia (Polen). 70 sociale innovatoren van over de hele wereld wisselden met elkaar van gedachten over de agenda voor sociale vernieuwing voor de komende vier jaar.

Klimaatverandering, vergrijzing, werkloosheid, crisis in de gezondheidszorg, het zijn vraagstukken waarvoor de oplossing wellcht niet in de politiek te vinden is, maar waar sociale innovatie het verschil kan maken.

Yvonne Roberts schreef een reportage over deze SIX Winterschool voor The Guardian. Chris komt in het artikel ook nog aan het woord over de Kafkabrigade.

Klik hier voor het artikel 'The fresh ideas that can help save our world'

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/the-guardian-six-winterschool-en-chris-sigaloff-over-kafkabrigade/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/the-guardian-six-winterschool-en-chris-sigaloff-over-kafkabrigade/