Thema 12e ronde Digitale Pioniers: Internationaal

Met het thema Internationaal heeft Digitale Pioniers ten doel om voorstellen met een van origine buitenlands initiatief, dat voldoet aan de criteria van de Digitale Pioniers regeling, in Nederland te introduceren.


  • Betrokken KL'ers
18 december 2006

Met het thema Internationaal heeft Digitale Pioniers ten doel om voorstellen met een van origine buitenlands initiatief, dat voldoet aan de criteria van de Digitale Pioniers regeling, in Nederland te introduceren.

Een bekend voorbeeld is Wikipedia, dat ondertussen in veel landen een internationale basis van vele vrijwilligers kent. Met de keuze voor dit thema wil Digitale Pioniers het succes van internet initiatieven die sociale innovatie bewerkstelligen vergroten. Hierbij wordt onder andere samengewerkt met Open Business. Vanaf maandag 18 december is het mogelijk om aanvragen in te dienen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/thema-12e-ronde-digitale-pioniers-internationaal/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/thema-12e-ronde-digitale-pioniers-internationaal/