THNK, een nieuwe school voor creatief leiderschap

Een business school voor creatieve bedrijven. In september moet een eerste groep studenten van start gaan, vanaf 2012 gaat THNK helemaal los. 


  • Betrokken KL'ers
7 januari 2011

In 2008 bedacht KL’s Joeri van den Steenhoven dat Amsterdam de ideale plek zou zijn voor een unieke opleiding: een business school voor creatieve bedrijven. Leidinggevenden in zulke organisaties hebben niet veel aan een traditionele managementopleiding. Dus waarom niet een nieuwe beginnen? 

In opdracht van de Gemeente Amsterdam deed KL een voorstudie naar zo’n nieuwe internationale topopleiding. Vervolgens pakte Bas Verhart (CEO Mediarepublic) het stokje over en maakte een businessplan voor THNK, Amsterdam School for Creative Leadership.

Inmiddels wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van deze opleiding. Joeri is nu gevraagd de komende maanden hieraan mee te werken. In september moet een eerste groep studenten van start gaan, vanaf 2012 gaat THNK helemaal los.

Zie verder

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/thnk-een-nieuwe-school-voor-creatief-leiderschap/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/thnk-een-nieuwe-school-voor-creatief-leiderschap/