Uitslag Creative Challenge Call bekend

De uitslag is bekend! 39 van de 425 ingediende voorstellen voor de Creative Challenge Call-subsidie krijgen geld van staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken en minister Van der Hoeven van Cultuur.


  • Betrokken KL'ers
10 november 2006

De uitslag is bekend! 39 van de 425 ingediende voorstellen voor de Creative Challenge Call-subsidie krijgen geld van staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken en minister Van der Hoeven van Cultuur.

In totaal gaat 3 miljoen euro naar projecten die creatieve en andere bedrijven bij elkaar brengen om de economische waarde van creativiteit beter te benutten. De projecten die voor subsidie in aanmerking komen zijn gepresenteerd op de conferentie Cultuur & Economie, Connecting Creativity in Amsterdam. De volledige lijst met projecten is te vinden op www.cultuureneconomie.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/uitslag-creative-challenge-call-bekend/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/uitslag-creative-challenge-call-bekend/