Update Co-creatielab Veerkracht

De deelnemers hebben 2 partners gevonden: een scholengemeenschap in Utrecht en een zorginstituut in Hoorn. 


  • Betrokken KL'ers
3 juli 2012

Kennisland werkt samen met het Trimbos Instituut aan het programma Co-creatielab Veerkracht. Trimbossers werken samen met partnerorganisaties aan maatschappelijke casussen op het gebied van veerkracht. De uitdaging: hoe organiseer je een model om veerkracht te vergroten?

Het proces bestaat uit vijf stappen: ontdekken en onderzoeken, gezamenlijk proposities voorbereiden, prototypen, leren en tot slot overdragen. Inmiddels hebben de deelnemers twee partners gevonden: een scholengemeenschap in Utrecht en een zorginstituut in Hoorn. Gezamenlijk hebben de deelnemers en de partners een casus geformuleerd waar ze vanaf augustus aan zullen werken.

Deze zomer werken we nog volop in ons lab om het geschikte model te ontwikkelen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/update-co-creatielab-veerkracht/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/update-co-creatielab-veerkracht/