Veel energie bij kick-off Social Innovation Network Nederland (SINN)

Op 14 november kwamen ruim 100 mensen bijeen in Pakhuis de Zwijger (Amsterdam). Zij zetten zich in voor een sociale en duurzame samenleving.


  • Betrokken KL'ers
27 november 2012

Social innovation is een beweging die buiten Nederland in kracht toeneemt. Nu is zij ook in Nederland in opmars. De huidige technocratische wijze van innoveren is onvoldoende om de huidige maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden. Op 14 november kwamen ruim 100 mensen bijeen in Pakhuis de Zwijger (Amsterdam). Zij zetten zich in hun praktijk in voor een sociale en duurzame samenleving. Samen deelden zij hun ideeën en inspiratie en bespraken zij hoe zij krachten kunnen bundelen om social innovation versneld op de politieke agenda te krijgen.

Chris Sigaloff, één van de initiatiefnemers van SINN (Social Innovation Network Netherlands) en voorzitter van Kennisland: “Nederland loopt achter als het gaat om sociale innovatie. We lopen bijvoorbeeld aan tegen remmende wet en regelgeving en een gebrek aan stimuleringsfondsen. Grote maatschappelijke uitdagingen van werkgelegenheid en educatie tot zorg, maatschappelijke betrokkenheid en milieuproblemen vragen om nieuwe strategieën, concepten en ideeën. We noemen dit ook wel 'wicked problems'. Dit zijn problemen die zich niet met vooraf gedefinieerde procedures laten oplossen. We kunnen deze problemen te lijf met social innovation. Willen we als Nederland een inhaalslag maken dan is verandering nodig. SINN wil hier als netwerk aan bijdragen door ervaringen over sociale innovatie te delen, kennis te genereren, samen te werken en actief te lobbyen om sociale innovatie in Nederland te versnellen.”

Bekijk de presentatie van Chris

Willemijn Verloop, oprichter en voormalig directeur van War Child en initiatiefnemer Social Enterprise NL: “Overheden en grote bedrijven blijken onvoldoende in staat oplossingen te vinden. Wat we nodig hebben zijn ondernemers die op onconventionele wijze conventionele problemen durven aanpakken. Ondernemers die tegen de stroom in zwemmen. Dit zijn geen gewone ondernemers, maar social enterprises. Social enterprises zien kansen in maatschappelijke problemen. Zetten ondernemerschap in voor innovatie, waar mens en maatschappij beter van worden. Het zijn ondernemingen die primair een sociaal doel nastreven met een innovatieve, schaalbare aanpak en een duurzaam verdienmodel. Social enterprises zijn één van de motoren van sociale innovatie. Financiële doelstellingen staan bij hen in dienst van de maatschappelijke missie. Zonder een financieel gezond bedrijf kan het sociale doel immers niet gerealiseerd worden. Social enterprises bewijzen dat maatschappelijke winst hand in hand kan gaan met financiële winst. Terwijl dit veld wereldwijd in volume en impact toeneemt. Het nationale platform Social Enterprise NL wil de social enterprise sector in Nederland vergroten en sterken en meer sociale impact en innovatie creëren.”

Bekijk de presentatie van Willemijn

Sociale innovatie kent vele gezichten. Marleen Stikker, directeur Waag Society, spreekt met een drietal sociale vernieuwers. Pieter van Boheemen van Amplino, heeft een mobiele malariatest ontwikkeld met beperkte middelen. Door uit verschillende hoeken kennis en kunde te bundelen kregen zij het voor elkaar om deze malariatest te ontwikkelen. En Henry Mentink verbindt sociale en digitale netwerken. Dankzij zijn non-profit bedrijf MyWheels delen nu duizenden mensen hun auto. Jeroen Boon van Kiemkracht laat zien dat stadslandbouw een uitingsvorm is van sociale innovatie. Want stadslandbouw draagt bij aan slimme combinaties tussen groen, sociaal en lokale economie. De voorgestelde combinaties bieden een antwoord op de groeiende frustratie over de technocratische wijze van innoveren. Deze technocratische wijze blijkt onvoldoende in staat om de complexe vraagstukken in onze samenleving het hoofd te bieden. Sociale innovatie sluit technocratische innovatie niet uit, maar biedt dan een aanvullend perspectief en alternatieve vormen van samenwerking.

Ook de ruim 100 sociale vernieuwers gaan met elkaar in gesprek over waarom zij sociale innovatie belangrijk vinden. De meeste bezoekers willen kennis delen en/of voelen een bepaalde urgentie om sociale innovatie in Nederland te versnellen. Een belangrijk vraagstuk waar aanwezigen op wijzen is het gemis aan onderwijs dat ons helpt om sociale innovatie te begrijpen en in te zetten. “Er is een mismatch tussen het huidige onderwijs en de vraagstukken van de toekomst”, aldus een aantal aanwezigen. “Met dit netwerk kunnen we aan de slag om ook anderen te helpen om de gewenste kikkersprong te maken”, zo geeft een deelnemer aan. De wens die tot slot nog naar voren komt is het mobiliseren van lokale politiek, overheid én een brief schrijven aan Rutte om het belang van sociale innovatie voor Nederland te agenderen. Zo kan Nederland uitgroeien tot een land dat Social Innovation benut als antwoord op huidige maatschappelijke vraagstukken.

Egbert Fransen, directeur Pakhuis de Zwijger, sluit af: “Dit smaakt zeker naar meer, kom naar de volgende bijeenkomst in februari 2013 in Pakhuis de Zwijger! We houden jullie op de hoogte!”

Meer weten, meedoen?

Linkedin, Facebook
www.socialeinnovatie.net
idee@socialeinnovatie.net

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/veel-energie-bij-kick-off-social-innovation-network-nederland-sin/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/veel-energie-bij-kick-off-social-innovation-network-nederland-sin/