Veel energie op Onderwijs Pioniersdag 3

Er werden verhalen en plannen voor het nieuwe jaar gedeeld en nog eens teruggekeken naar de lessen en successen van het najaar van 2012.


  • Betrokken KL'ers
20 januari 2013

Dat Pionieren soms een barre tocht is dat wisten we al. Maar op 16 januari trotseerden de Onderwijs Pioniers letterlijk de sneeuw en de kou voor de derde Pioniersdag bij Kennisland. Vol energie werden verhalen en plannen voor het nieuwe jaar gedeeld en werd nog eens teruggekeken naar de lessen en successen van het najaar van 2012. Concepten zijn doorontwikkeld, er zijn ouderavonden georganiseerd, nog meer collega’s en leerlingen betrokken en extra fondsen aangeschreven om het Pionierswerk met extra middelen voort te zetten. Veel updates en nieuwe plannen waren te lezen in de #durftedelendurftevragen-nieuwsbrieven van de Pioniers die allemaal aan een waslijn hingen, zoals die van de ‘Biblioplus’. Er was ruimte voor de urgente thema’s van de Pioniers in een Open Space-sessie. En de Pioniers keken naar hun eigen kwaliteiten als veranderaar en diepste motivaties tijdens een duogesprek vanuit een Appreciative Inquiry benadering.

De wet van de twee voeten

Een Open Space is eigenlijk één grote koffiepauze waarin alle vrijheid is om te bespreken wat je wil met wie je wil. De Pioniers bepaalden hun eigen agenda: iedereen kon in twee rondes een vraag of thema aandragen om in een groepje te bespreken. Hierbij gold de ‘wet van de twee voeten’ die procesbegeleider Iselien Nabben introduceerde: ‘als je denkt dat je niet meer kunt bijdragen of je hebt niets meer te halen dan ga je naar een ander thema of introduceert een nieuw thema!’.

Het was vooral dringen geblazen rond de vraag ‘Ik ben al ver met ICT, maar mijn collega’s nog niet’ waar ook Olaf de Groot als ICT-expert van Kennisnet meedacht en vragen beantwoordde. Vaak roepen nieuwe technologieën angst op en wordt het gezien als iets wat er ook nog bij komt terwijl het juist het lesgeven moet verlichten. Ook de vraag met welke werkvorm je mensen enthousiast kan maken voor je project leverde veel op: ‘er werden goede vragen gesteld zodat ik nu concrete ideeën heb zodat mensen zelf mijn concept kunnen uitproberen in minisessies. Daar ben ik heel blij mee!’. En een andere prangende vraag was ‘Hoe hou je de verandering actief?’. Een concrete aanbeveling was hier: veel blijven delen en hierdoor zelf het goede voorbeeld geven.

Waardeer de pionier

Iselien introduceerde Appreciative Inquiry als veranderaanpak en als methode om op een waarderende manier naar jezelf en je activiteiten te kijken. Bij verandering zijn we vaak bezig met het oplossen van problemen en bespreken we wat er niet goed gaat. Maar dit levert weinig energie op. Bij Appreciative Inquiry doe je juist het tegenovergestelde. Je kijkt naar wat goed gaat en waardeert ook het tekort. Een conflictsituatie kan bijvoorbeeld een belangrijke ontwikkeling zijn in een proces. De Pioniers interviewden elkaar op een waarderende manier om te onderzoeken op welke manier ze hun pioniersrol met veel energie kunnen blijven vervullen.

Pioniers onder elkaar

Tijdens de afsluiting werd duidelijk hoe bijzonder en waardevol het is om als groep enthousiaste en vernieuwende leraren bij elkaar te zitten. ‘Je zit hier met bevlogen mensen, hier willen mensen delen en dat mis ik op school’ en ‘we zitten hier met een groep idealisten en dat moeten we vasthouden’. ‘Zag mijn schoolleiding maar eens wat hier allemaal gebeurt!’ Met deze vibe werd tijdens de borrel nog lange tijd nagepraat.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/veel-energie-op-onderwijs-pioniersdag-3/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/veel-energie-op-onderwijs-pioniersdag-3/