CDA verder na de klap met de KEM2010

Over hoe de Kenniseconomie Monitor een rol speelt in het onderzoeksrapport van de CDA n.a.v. de verkiezingsnederlaag.


  • Betrokken KL'ers
15 november 2010

De verkiezingsnederlaag van het CDA bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen vormde de aanleiding voor een grondige heroriëntatie. Wat waren de oorzaken voor dit verlies? En belangrijker: hoe zet het CDA een koersverandering in die ervoor gaat zorgen dat de christendemocratie weer een rol van betekenis gaat spelen? Het partijbestuur stelde Léon Frissen aan om een onderzoekscommissie te leiden. Die kwam afgelopen vrijdag met haar rapport, en daarin speelt de Kenniseconomie Monitor 2010 een niet onbelangrijke rol. 

Deze commissie-Frissen heeft onderzocht welke factoren van invloed zijn geweest op de recente verkiezingsnederlagen van het CDA. Op 15 november is het rapport “Verder na de klap” gepresenteerd. Één van de aanbevelingen die in dit rapport worden gedaan is dat de partij een permanent debat moet voeren over de politieke thema’s van de toekomst. Bij de signalering van die thema’s (of ‘uitdagingen’, zie hoofdstuk 5 in het rapport) wordt uitgebreid geput uit de Kenniseconomie Monitor 2010 van Kennisland.

De Kenniseconomie Monitor 2010, zo meldt het rapport, schetst belangrijke ontwikkelingen op het thema kennis en innovatie voor de komende decennia. Bovendien maakt Kennisland "met vijf langer lopende, maatschappelijke tegenstellingen […] inzichtelijk dat deze ontwikkeling niet een mooi discussiethema is voor universiteiten of seminars vol bollebozen, maar voor alles en iedereen in Nederland." Aldus de commissie Frissen, die verder aanbeveelt dit mee te nemen in de komende partijdiscussies over de politieke thema’s van de toekomst.

Een toekomstgericht CDA kan dus niet om kennis en innovatie heen. Helemaal eens, dat geldt ook voor alle andere politieke partijen overigens. In ieder geval prettig dat we het CDA blijkbaar van inspiratie hebben kunnen voorzien. En als het CDA dat wil, willen we best eens verder met ze denken over deze thema’s. Maar dat weten ze inmiddels al.

Download het rapport “Verder na de klap” hier (pdf)
 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/verder-na-de-klap-met-de-kem2010/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/verder-na-de-klap-met-de-kem2010/