Voor je Buurt pilot in Society Impact

Society Impact is een door het ministerie van Binnenlandse Zaken opgericht platform om nieuwe aanpakken voor maatschappelijke vraagstukken te ontwikkelen, door de markt voor sociale ondernemers te versterken.


  • Betrokken KL'ers
4 juni 2013

Voor je Buurt, het crowdfundingplatform voor buurtinitiatieven, is geselecteerd om als pilot te participeren binnen Society Impact. Society Impact is een door het ministerie van Binnenlandse Zaken opgericht platform om nieuwe aanpakken voor maatschappelijke vraagstukken te ontwikkelen, door de markt voor sociale ondernemers te versterken. Dit willen ze doen door in september 2013 zogenoemde Social Deals te sluiten rond kansrijke initiatieven om duurzame financieringsmodellen te ontwikkelen. 

De aftrap van deze Social Deal vond plaats tijdens een bijeenkomst op 24 mei in Den Haag. Voor je Buurt was één van de negen pilots die zich met een korte pitch presenteerde aan ruim tachtig mogelijke partners (sociaal ondernemers, politiek/overheid, bedrijfsleven, banken, filantropen en wetenschappers). In een stoomsessie van twee uur werden met vijftien stakeholders van Voor je Buurt de eerste stappen gezet voor het sluiten van een Social Deal. Samen werd verkend welke barrières geslecht moeten worden en bij welke vragen andere partijen kunnen bijdragen met kennis of samenwerking.

Wordt vervolgd!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/voor-je-buurt-pilot-in-society-impact/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/voor-je-buurt-pilot-in-society-impact/