Voor je Buurt tikt miljoen aan!

17.500 enthousiaste supporters hebben al 260 campagnes in hun buurt, dorp of stad gesteund met in totaal 1 miljoen euro.


header_img
Voor je Buurt 1 miljoen

Maker: Voor je Buurt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

16 maart 2016

Stond de teller een halfjaar geleden nog op 10.000 supporters en ruim 600.000 euro, sinds vorige week hebben 17.500 enthousiaste supporters al 260 campagnes in hun buurt, dorp of stad gesteund met in totaal 1 miljoen euro!

Kennisland heeft Voor je Buurt in 2012 opgestart als pilotproject, samen met Netwerk Democratie en andere partners. Het platform werd in 2013 gelanceerd en binnen Kennisland succesvol opgebouwd. We zijn supertrots dat het zo goed gaat met deze KL spin-off, crowdfundingplatform Voor je Buurt.We zijn supertrots dat het zo goed gaat met deze KL spin-off, crowdfundingplatform Voor je Buurt.

Kijk op de kaart hieronder of op de website www.voorjebuurt.nl hoe gevarieerd de projecten zijn. Prachtig om te zien waar Nederlanders samen de schouders onder zetten!

Voor je Buurt op de kaart

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/voor-je-buurt-tikt-miljoen-aan/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/voor-je-buurt-tikt-miljoen-aan/