VWS ambtenaren breken door op YouTube

Vier maatschappelijke vraagstukken zijn vanuit het perspectief van de burger aangepakt.


22 december 2008

17 ervaren experts van het ministerie van VWS hebben een jaar lang een intensief Kennisland doorbraaktraject gevolgd om de nieuwe principes van ‘horizontaal werken’, ‘van buiten naar binnen’ en ‘sturen aan de voorkant’ ook werkelijk in de praktijk toe te passen.

Vier maatschappelijke vraagstukken zijn vanuit het perspectief van de burger aangepakt. Op 16 december hebben de experts hun traject afgerond en hun resultaten gepresenteerd. De experts gaan nu als interne VWS denktank verder. Zij noemen zich het E-team.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/vws-ambtenaren-breken-door-op-youtube/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/vws-ambtenaren-breken-door-op-youtube/