Werkconferentie In Verbinding: een verslag

Verslag van een gesprek over kunst en cultuur in verbinding met de samenleving.


  • Betrokken KL'ers
15 november 2011

Op dinsdag 8 november 2011 organiseerde Kennisland ter afsluiting van het Kennisprogramma Innovatieve Cultuuruitingen de werkconferentie In Verbinding in de Glazen Zaal in Den Haag. Een dag waarop het culturele veld in gesprek ging met elkaar en geïnteresseerden daarbuiten over waar we nu eigenlijk staan. Een dag waarop 21 praktijkverhalen van innovatieve concepten uitgelicht werden. De conferentie was een start en handreiking voor het voortzetten van het gesprek over kunst en cultuur in verbinding met de samenleving.

Contemplatief dialoog

Dagvoorzitter Chris Sigaloff (Kennisland) en Monique Vogelzang (directeur Directie Kunsten, ministerie van OCW) openden de werkconferentie. Innovatie, nieuwe dingen doen en nieuwe verbindingen leggen gebeurt niet vanzelf. Dat moet georganiseerd worden en hier was het programma van Kennisland, De Baak en Mediamatic op gericht, vertelt Sigaloff. Hoewel de Innovatieregeling en het Kennisprogramma vanwege de cultuurbezuinigingen vroegtijdig moesten stoppen, gaf Vogelzang aan dat de thematiek van het leggen van verbindingen nog steeds actueel is voor de sector.

Na de overhandiging van de eindpublicatie In Verbinding, vertelde Shelagh Wright (Demos Associate, re.think), de keynote van de dag, over hoe de culturele sector in Engeland in transitie is gekomen, nadat de overheid daar een aantal jaren geleden de geldkraan dicht deed. Er zijn geen antwoorden, maar wel een hoop relevante vragen. Hoe kunnen we kapitaal organiseren en nieuwe financieringsmodellen vinden voor kunst en cultuur? Welke organisatie- en businessmodellen kunnen we hiervoor vinden? En: wat is een culturele organisatie eigenlijk? Bekijk het eerste en tweede deel van de keynote van Shelagh Wright.

Na de keynote presentatie waren de deelnemers aan de werkconferentie zelf aan zet. Hoe gaan wij het straks doen? Dat vergt een goed gesprek. Om dit gesprek te voeren werd de aloude methode van de contemplatieve dialoog geïntroduceerd door Bart van Rosmalen (cellist, regisseur). Aan verschillende ronde tafels werd volgens een strak ritme een gesprek gevoerd over perspectieven op de rol van kunst en cultuur in onze kennissamenleving.

Praktijkverhalen

Na de lunch gingen deelnemers in drie rondes met elkaar in gesprek over de praktijk van het leggen van nieuwe verbindingen. Projecten van de subsidieregeling Innovatie Cultuuruitingen en Academie voor Culturele Vernieuwers brachten hun praktijkverhalen in. En naar aanleiding daarvan spraken de deelnemers over hoe de verbinding gemaakt werd, welke nieuwe dingen ze daarin tegenkwamen en hoe je dit verder zou kunnen brengen.

In gesprek blijven

De conferentie werd afgesloten met de wens dat hoewel dit het einde van het Kennisprogramma was, het hopelijk niet het einde van het gesprek is dat we met elkaar voeren. Er is veel kennis met elkaar gemaakt en deze kennis is de komende tijd hard nodig. De conferentie en de publicatie In Verbinding bieden hiervoor een gespreksontwerp, een soort take way werkvorm die je thuis of in je eigen organisatie zelf kunt toepassen.

Meer informatie

  • Bekijk hier alle foto's van de Werkconferentie In Verbinding
  • Bekijk hier de keynote van Shelagh Wright, deel 1  en deel 2
  • Bekijk hier de slides van de presentatie van Shelagh Wright
  • Download hier de publicatie In Verbinding
  • Lees hier het verslag van de bijeenkomst van de Academie voor Culturele Vernieuwers van 7 november 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/werkconferentie-in-verbinding-een-verslag/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/werkconferentie-in-verbinding-een-verslag/