Wikimedia Bootcamp en Hackathon groot succes

Wikipedia vierde in januari haar 10e verjaardag. Om dit te vieren heeft Beelden voor de Toekomst samen met de Wikimedia Foundation en het Amsterdam Museum (voorheen: Amsterdams Historisch Museum) een Bootcamp, een Hackathon en een debat georganiseerd.


  • Betrokken KL'ers
19 januari 2011

Wikipedia vierde afgelopen zaterdag haar 10de verjaardag. Om dit te vieren heeft Beelden voor de Toekomst samen met het Amsterdam Museum (voorheen: Amsterdams Historisch Museum) en Wikimedia een Bootcamp, een Hackathon en een debat georganiseerd. Hiermee willen we aandacht geven aan de groeiende samenwerkingsverbanden tussen WikiMedia en de erfgoedsector. 

Bootcamp
Tijdens de Wikipedia Bootcamp kregen geïnteresseerden uit de erfgoedsector de gelegenheid om van dichtbij te kijken hoe Wikipedia werkt en wat voor implicaties (o.a. auteursrechtelijk) samenwerken met Wikipedia heeft. Tijdens een informatieavond is er gesproken over auteursrechtelijke kwesties die zowel bij de instellingen als Wikipedia spelen. Er is gesproken over ervaringen van de erfgoedsector en er zijn harde bezoekerscijfers gepresenteerd van aan WikiMedia gedoneerde collecties. De volgende dag is deze groep aan de slag gegaan met zelf meegebracht materiaal om te leren omgaan met Wikipedia. Ze hebben tijdens deze dag nieuwe artikelen geschreven, afbeeldingen aan artikelen toegevoegd, en lemma’s aangepast. Deze leerzame dag heeft de deelnemers een kijkje achter de schermen bij Wikipedia gegeven. Sommigen van hen zijn na die dag aanpassingen blijven maken aan Wikipedia.

Hackathon
De Hackathon stond in het teken van Wikimedia-programmatuur. Tijdens de Hackathon op het kantoor van Kennisland zijn 21 ontwikkelaars anderhalve dag lang hard bezig geweest met interessante en vernieuwende toepassingen. In verschillende samenwerkingsverbanden hebben deze mensen 8 verschillen projecten gerealiseerd. Sommige van deze projecten richten zich op de technische infrastructuur van Wikimedia en maken het uploaden naar Wikimedia makkelijker, of ze verbeteren juist de licentie-infrastructuur van Wikimedia. Een ander team richtte zich op het intuïtiever maken van de Wikipedia editor. Ook werd een WordPress plug-in ontwikkeld voor sneller hergebruik van Wikimedia-materiaal op blogs. Een plug-in voor MMBase, waar onder andere OpenBeelden op draait, zorgde er juist voor dat vanaf blogs gemakkelijker materiaal naar Wikipedia geupload kan worden. Er werd ook een iPhone app gepresenteerd waarmee iedereen met een iPhone een foto kan maken en deze snel naar Wikimedia kan uploaden. Visualisaties van statistieken gaven mooi weer wat het verschil is tussen hoe een collectie eruit ziet en hoe deze gebruikt wordt binnen Wikipedia. Geautomatiseerde vertalingen werden aangeboden aan 2 grote projecten, waaronder Europeana.

Fantastisch om te zien hoe een kleine groep van ontwikkelaars zich in korte tijd problemen eigen maakte én oploste! De ontwikkelde tools zijn niet productieklaar, maar geven een mooi perspectief op wat er in de pijplijn zit. Tijdens de Hackathon is bovendien weer eens aangetoond dat het gebrek aan relevante statistieken voor erfgoedinstellingen een drempel is om bij te dragen aan Wikipedia. Wat er na een Hackathon gebeurt, is meestal net zo belangrijk als de dag zelf. Mensen hebben ideeën uitgewisseld, contacten opgedaan en plannen gemaakt. In de komende tijd verwachten we van deze groep nog vele interessante producten en ontwikkelingen.

Debat erfgoedsector en Wikipedia
Op zaterdag is er gedebatteerd tussen de erfgoedsector en Wikipedia. Hier zagen we enkele voorlopers in de erfgoedsector zoals het Koninklijk Instituut voor de Tropen, het Amsterdam Museum (voorheen: Amsterdams Historisch Museum) en het Brabants Historisch Informatie Centrum. Tijdens dit debat zijn pittige stellingen behandeld zoals de vraag wie er zeggenschap heeft over een collectie en of de publieke taak van erfgoedinstellingen ondermijnd wordt door Wikipedia. Opvallend was dat de erfgoedsector en Wikipedia het veelal met elkaar eens zijn over grote onderwerpen zoals autoriteit, bereik en doelstellingen. Ze zien elkaar niet als concurrent, maar als samenwerkingspartner. Aan het eind van het debat droeg het Amsterdam Museum (voorheen: Amsterdams Historisch Museum) haar gedigitaliseerde collectie over aan Wikimedia. De 55.000 foto’s en 24.000 high-definition foto’s zijn een enorme verrijking voor Wikipedia. Tegelijkertijd zal het Amsterdam Museum het bereik van haar collectie zien verveelvoudigen. De staande ovatie die het Amsterdam Museum kreeg bij de overhandiging vormde een prachtige afsluiting van deze succesvolle dagen. 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/terugblik-out-of-office-23-kleine-stapjes-naar-open-toegang-tot-kennis/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/terugblik-out-of-office-23-kleine-stapjes-naar-open-toegang-tot-kennis/