Witboek Leven lang leren

In dit onderzoek laten we werkgevers aan het woord, zoeken we naar de structurele hobbels die een leven lang leren bemoeilijken en denken we na over mogelijke oplossingen. 


  • Betrokken KL'ers
7 januari 2011

Nederland heeft een behoorlijke inhaalslag te maken op het gebied van een leven lang leren. Dat was de teneur in de Kenniseconomie Monitor 2010.  

In opdracht van Manpower doet Kennisland als vervolg daarop momenteel een verdiepingsonderzoek naar een leven lang leren. In het onderzoek laten we werkgevers aan het woord, zoeken we naar de structurele hobbels die een leven lang leren bemoeilijken en denken we na over mogelijke oplossingen. Manpower brengt het zogeheten Witboek in april 2011 uit.

Meer info: Martijn Arnoldus (ma@kl.nl).
 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/witboek-leven-lang-leren/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/witboek-leven-lang-leren/