Zeven nieuwe Digitale Pioniers

De 14e ronde van Digitale Pioniers is afgesloten en zeven projecten uit een totaal van 99 inzendingen krijgen financiële en organisatorische ondersteuning.


29 februari 2008

De 14e ronde van Digitale Pioniers [LINK PROJECTPAGINA] is afgesloten en zeven projecten uit een totaal van 99 inzendingen krijgen financiële en organisatorische ondersteuning.

De projecten variëren van het ontwikkelen van het ontwikkelen van een meertalige thesaurus voor Wikimedia Commons tot krantenartikelen op maat voor inburgeraars. De projecten: Buurtverbeteraar verbeterdebuurt.nl, Romeo & Julia, waar VMBO-scholieren kennismaken met sociale veiligheid, de Alane newsreader: krantenartikelen op maat voor inburgeraars, Cool Media Hot Talk: een platform voor publiek debat en discussie, Het Sprekend Boek, dat boeken toegankelijk maakt voor motorisch gehandicapte kinderen, Open Progress dat Wikimedia Commons toegankelijker maakt en tot slot het Art & Design Forum, waar jongeren over creativiteit kunnen praten.

Op naar de volgende ronde!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/zeven-nieuwe-digitale-pioniers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/zeven-nieuwe-digitale-pioniers/