ACTA bedreigt indirect Open Content

  5 maart 2010

  Afgelopen week is er een hoofdstuk van de Anti-Counterfitting Trade Agreement gelekt. Dat is mooi voor geïnteresseerden in intellectueel eigendom, omdat het overleg tussen de vele participerende landen (o.a. de Verenigde Staten, de Europese Unie, Australië, Japan, etc.) in het geheim plaatsvindt. Het doel van deze overeenkomst is een internationale standaard te creëren die grootschalige inbreuk van het auteursrecht moet tegenhouden. Deze overeenkomst zal niet de wetgeving omtrent het intellectueel eigendom willen aanpassen, maar de manier waarop wij omgaan met de inbreuk ervan.

  Nu een tipje van de sluier is opgelicht, krijgen wij een blik in hoe deze overeenkomst vorm krijgt en wat de mogelijke consequenties kunnen zijn voor onze maatschappij als de Europese Unie dit zal ondertekenen.

  Een van de belangrijkste punten van dit gelekte hoofdstuk is het verantwoordelijk stellen van de internet service provider (ISP) voor de content die over hun netwerk heen en weer gaat. Dat wil zeggen dat de ISP verantwoordelijk is wanneer een internetgebruiker iets verspreidt waarvoor die de rechten niet heeft. ISP’s kunnen hier alleen onderuit komen als zij ‘voldoende’ maatregelen treffen om deze schendingen tegen te gaan, dit doet denken aan de bekende en controversiële Franse HADOPI wet.

  Voor de internetgebruiker is deze overeenkomst problematisch omdat die volgens de overeenkomst moet gaan bewijzen dat hij geen inbreuk heeft gedaan op auteursrechtelijk beschermd materiaal wanneer er een klacht binnenkomt bij de ISP. Daarnaast stelt het hoofdstuk dat technologieën die toegang tot of gebruik van een werk reguleert niet omzeilt mag worden, dus ook niet voor legaal gebruik. Je kunt op YouTube bijvoorbeeld geen filmpjes downloaden, maar andere websites maken dit met hacks wel mogelijk. Wanneer ik een filmpje upload waar iedereen van mij alles mee mag doen, dan mag een andere gebruiker dat niet downloaden via een site die deze restrictie omzeilt, dat is verboden volgens deze overeenkomst. Beide kunnen grote gevolgen hebben voor de manier waarop internetgebruikers omgaan met content die ze tegenkomen, zeker wanneer zij dit voor persoonlijk gebruik doen.

  In projecten waar Kennisland bij betrokken is, maken we veel gebruik van verschillende internettechnologieën om materiaal zo open mogelijk beschikbaar te maken voor het publiek, bijvoorbeeld in Creative Commons projecten, Europeana en Beelden voor de Toekomst. Met deze overeenkomst lopen internetgebruikers het gevaar dat er vele restricties worden gelegd op de manier waarop zij surfen. Ze kunnen daardoor terughoudender worden bij het beschikbaar maken, remixen en verspreiden van materiaal, wat niet goed is voor de creatieve industrie in het bijzonder en creativiteit in het algemeen.

  Naast de opkomende privacyproblemen vind ik de zwart-witte restricties die hierdoor opgelegd kunnen worden problematisch. Auteurs/makers die kiezen voor open gelicenseerd materiaal krijgen door dit soort regels beperkingen opgelegd bij het gebruik van internettechnologieën (zoals YouTube) waar open content naast gesloten content geplaatst is, omdat gebruikers niet meer naar eigen inzicht mogen handelen met die diensten.

  De discussie die nu op internet plaatsvindt over dit stuk is prachtig. Het laat zien dat wanneer iets door vele mensen gelezen wordt er diverse gearticuleerde reacties op komen die hun weerklank tot hoog in de regionen van de Europese Unie heeft. Zo is de Europese Commissie er nog niet zeker van dat zij deze kant op willen met de manier waarop Europa omgaat met de handhaving van intellectueel eigendom. Peter Hustinx (European Data protection supervisor) schreef zelfs een 20 pagina tellend stuk over (onder andere) dat intellectuele rechten nooit boven de fundamentele rechten van het individu mogen staan. Ik kijk vol verwachting uit naar hoe deze discussie zich zal ontplooien bij de verschillende intellectueel eigendom interessegroepen en binnen de Europese Commissie.

  Update(2 maart 2010):

  Gisteren is er nog een ACTA document gelekt, dit maal van de kant van de Europese Commissie. Het gelekte werkdocument geeft ons inzicht in hoe de verschillende grote partijen (o.a. de EU, Japan, de VS en Canada), standpunten over onderdelen van de ACTA innemen. Met meer dan 40 pagina’s is het geen lichte kost, gelukkig verschijnen er al overal analyses op het web.

  Update(3 maart 2010) :

  Ook demissionair minister van Economische Zaken van der Hoeven heeft nu een publieke reactie over de ACTA gegeven. De grote golf van reacties op de gelekte documenten zullen hopelijk meer openheid geven over deze onderhandelingen.
   

  Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/acta-bedreigt-indirect-open-content/

  This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/acta-bedreigt-indirect-open-content/